Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-PEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego podejścia do nauki jako przesłanka współczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Struktura nauk pedagogicznych. Redukcjonizm i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym. Edukacja a społeczeństwo industrialne.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- Zna genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki, jako dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pedagogiki ogólnej i teorii wychowania.

- Ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycz-nych.

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o założeniach określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki.

Umiejętności

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania aktualnych zjawisk społecznych i tendencji kulturowych, w tym – możliwości i zagrożeń dla jednostko-wych i społecznych form rozwoju człowieka.

- Projektuje działania pedagogiczne w oparciu różne dziedzi-nowe źródła wiedzy, wyjaśniające jednostkowe i społeczne aspekty rozwoju człowieka.

- Posiada umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powią-zanych.

- Wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.