Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwijanie umiejętności uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-RUU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwijanie umiejętności uczenia się
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wybrane współczesne teorie uczenia się.

- Uczenie się jako kompetencja kluczowa.

- Czynniki ważne dla rozwijania umiejętności uczenia się.

- Efektywne zarządzanie czasem i informacjami.

- Rozwijanie umiejętności szybkiego czytania, szybkiego i trwałego zapamiętywania, właściwego sporządzania notatek.

- Nauczyciel w procesie rozwijania u dzieci i młodzieży motywacji do uczenia się.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna współczesne teorie uczenia się.

Umiejętności

Potrafi wdrażać efektywne programy zwiększające umiejętności poznawcze uczniów

Potrafi samodzielne rozwijać wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł

Potrafi twórczo korzystać z teorii dotyczących nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do działania na rzecz poprawy jakości edukacji przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Joanna Kiliszek, Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- wykonanie ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych

- obecność na zajęcia

- aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

1 Wybrane współczesne teorie uczenia się

2 Uczenie się jako kompetencja kluczowa.

3 Czynniki ważne dla rozwijania umiejętności uczenia się.

4 Efektywne zarządzanie czasem i informacjami

5 Rozwijanie umiejętności szybkiego czytania, szybkiego i trwałego zapamiętywania, właściwego sporządzania notatek.

6 Nauczyciel w procesie rozwijania u dzieci i młodzieży motywacji do uczenia się.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bąbel, P., Wiśniak, M. (2018). 12 zasad skutecznej. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Buzan, T. (2020). Rusz głową. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Buzan, T. (2021). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Buzan, T. (2021). Pamięć na zawołanie. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Drapeau, Ch. (2002). Jak uczyć się szybko i skutecznie. Warszawa: Wydawnictwo Klub Dla Ciebie.

Drygen, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu się. Poznań: Zysk i S-ka.

Goetz, M. (2019). Rozwijanie umiejętności uczenia się. Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Nordengen, K. (2018). Mózg ćwiczy. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Święcicka, J. (2009). Trening koncentracji uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Angelow, B. (1998). Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie. Poznań: Wydawnictwo Moderski i Ska.

Brudnik, E., Moszyńska, A., Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Buzan, T. (2021). Podręcznik szybkiego czytania. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Linksman, R. (2001). W jaki sposób szybko się uczyć. Warszawa: Wydawnictwo Diogenes.

Nordengen, K. (2018). Mózg rządzi. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Ostby, H., Ostby, Y. (2018). Jak działa pamięć. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- wykonanie ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych

- obecność na zajęcia

- aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

1 Wybrane współczesne teorie uczenia się

2 Uczenie się jako kompetencja kluczowa.

3 Czynniki ważne dla rozwijania umiejętności uczenia się.

4 Efektywne zarządzanie czasem i informacjami

5 Rozwijanie umiejętności szybkiego czytania, szybkiego i trwałego zapamiętywania, właściwego sporządzania notatek.

6 Nauczyciel w procesie rozwijania u dzieci i młodzieży motywacji do uczenia się.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bąbel, P., Wiśniak, M. (2018). 12 zasad skutecznej. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Buzan, T. (2020). Rusz głową. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Buzan, T. (2021). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Buzan, T. (2021). Pamięć na zawołanie. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Drapeau, Ch. (2002). Jak uczyć się szybko i skutecznie. Warszawa: Wydawnictwo Klub Dla Ciebie.

Drygen, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu się. Poznań: Zysk i S-ka.

Goetz, M. (2019). Rozwijanie umiejętności uczenia się. Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Nordengen, K. (2018). Mózg ćwiczy. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Święcicka, J. (2009). Trening koncentracji uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Angelow, B. (1998). Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie. Poznań: Wydawnictwo Moderski i Ska.

Brudnik, E., Moszyńska, A., Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Buzan, T. (2021). Podręcznik szybkiego czytania. Łódź: Wydawnictwo Aha!.

Linksman, R. (2001). W jaki sposób szybko się uczyć. Warszawa: Wydawnictwo Diogenes.

Nordengen, K. (2018). Mózg rządzi. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Ostby, H., Ostby, Y. (2018). Jak działa pamięć. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)