Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwijanie umiejętności uczenia się PC-5F-RUU
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2022 - ...)
1
(2022n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 1
(2022 - ...)
1
(2022n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)