Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji artystycznej – wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2F-MAW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji artystycznej – wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Techniki plastyczne w kontekście potrzeb uczestników edukacyjnych działań w przestrzeni społecznej (działy edukacji instytucji kultury, domy kultury; działania w ramach projektów społecznych, eventów, edukacji nieformalnej) organizacja przestrzeni plastycznej poza infrastrukturą dedykowaną dla zajęć plastycznych; budowanie warsztatu artystycznego dostosowywanego do zmiennych potrzeb uczestników; konstruowanie warsztatów artystycznych wokół kontekstów i znaczeń wizualnych poza dziedziną sztuki; analiza roli dzieła sztuki w kontekście wybranych zagadnień społecznych; analiza warsztatu pedagoga w kontekście wybranych alternatywnych zagadnień sztuk wizualnych; aspekty wychowawcze w artystycznej edukacji pozaformalnej; aspekty rozwojowe w artystycznej edukacji pozaformalnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna techniki plastyczne niezbędne w obszarze artystycznej edukacji pozaszkolnej, muzealnej i innej

Student zna treści kształcenia właściwe dla artystycznej edukacji pozaszkolnej, muzealnej i innej

Student zna metody nauczania i rozwijania kompetencji uczestników warsztatów plastycznych

rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy; znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym ze środowiskiem pozaszkolnym

niekonwencjonalne metody nauczania

pracy w grupach; potrzebę indywidualizacji nauczania; zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego

adaptacja zasobów edukacyjnych

znaczenie rozwijania umiejętności budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczestników warsztatów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych

Umiejętności

Student biegle posługuje się środkami wyrazu artystycznego w różnych technikach artystycznych i potrafi zastosować je w praktyce edukacyjnej

Student potrafi przygotować program określonego cyklu zajęć plastycznych dostosowanych do wieku i możliwości uczestników warsztatów plastycznych i zaplanować ich realizację potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia plastyczne, realizując założone cele, dostosowane do wieku uczestników warsztatów plastycznych

Student potrafi podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość społecznych i etycznych aspektów prowadzenia zajęć plastycznych w przestrzeni społecznej

Student rozumie potrzebę promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej

Student rozumie potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów

Student rozumie potrzebę kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu

Student rozumie potrzebę stymulowania uczniów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner
Prowadzący grup: Maria Kiesner, Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.