Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacja terapeutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-RTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacja terapeutyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

- formułować cele wybranej metody pomocy psychologicznej;

- rozpoznawać wpływ własnych (terapeuty) zachowań na jakość relacji terapeutycznej;

- rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od rodzaju metody pomocy psychologicznej;

- rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od etapu w procesie zmiany;

Umiejętności

- uzgodnić z pacjentem/klientem wspólne cele terapii/pomocy psychologicznej;

- zaprojektować i uzgodnić z pacjentem sposoby osiągania celów terapii;

- oceniać krytyczne momenty w relacji terapeutycznej;

- przeprowadzić rozmowę z pacjentem o problemach w ich relacji terapeutycznej;

Kompetencje społeczne

- jest otwarty na rozumienie samego siebie;

- jest zdolny do modyfikowania swoich zachowań w relacji;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów. Ponadto zajmować się będziemy kształtowaniem:

- umiejętności: formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb i rozpoznania pacjentów,

- umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji

- umiejętności modyfikowania interwencji terapeutycznych na różnych etapach psychoterapii.

Literatura:

• Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

• Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

• Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

• Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

• Yalom, I. (2013). Kat miłości Warszawa: Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów. Ponadto zajmować się będziemy kształtowaniem:

- umiejętności: formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb i rozpoznania pacjentów,

- umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji

- umiejętności modyfikowania interwencji terapeutycznych na różnych etapach psychoterapii.

Literatura:

• Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

• Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

• Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

• Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

• Yalom, I. (2013). Kat miłości Warszawa: Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów. Ponadto zajmować się będziemy kształtowaniem:

- umiejętności: formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb i rozpoznania pacjentów,

- umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji

- umiejętności modyfikowania interwencji terapeutycznych na różnych etapach psychoterapii.

Literatura:

• Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

• Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

• Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

• Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

• Yalom, I. (2013). Kat miłości Warszawa: Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Ćwiczenia warsztatowe umożliwiające doświadczenie psychologiczne wybranych aspektów relacji terapeutycznej.Ocena umiejętności podczas wykonywania zadań, przygotowanie zadań domowych, przedstawienie pracy pisemnej

Pełny opis:

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów.

Kształtowanie/ doskonalenie umiejętności formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb pacjentów.

Kształtowana/ doskonalona umiejętność zawierania kontraktu terapeutycznego.

Kształtowana/ doskonalona umiejętność rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji.

Kształtowana/ doskonalona umiejętności różnicowania zachowań terapeutycznych dostosowanych do formy pomocy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ, Warszawa – podrozdziały dotyczące relacji.

Yalom I. (2008) Psychoterapia egzystencjalna, IPZ, Warszawa, s.412-425.

Czabała J.C. (2010) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN Warszawa, rozdz. 7, 12 i 13.

Literatura uzupełniająca:

Norcross J.C., Guy J.D. (2007) Leaving it at the office. A guided psychotherapist self-care, The Guilford Press, NY.

Uwagi:

Warsztat; praca w diadzie; dyskusja; studium przypadku; praca w grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.