Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacja terapeutyczna 20-3S-RTE
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
ZM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
ZM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2017 - ...)
3
(2017n - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 3
(2017 - ...)
3
(2017n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)