Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży PC-5F-PDK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Wiśniewska,D. (2021) Zdrowie psychiczne Głuchych Polaków https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Zdrowie_psychiczne_Gluchych_Polakow_a_organizacja_pomocy_psychiatryczno-psychologicznej_autor_Wisiewska_Dominika.pdf

12.Wiśniewska,D. (2022). Promocja zdrowia psychicznego w społeczności osób g/Głuchych (dzieci i dorosłych) W: Promocja zdrowia psychicznego. Od teorii do praktyki / Zabłocka-Żytka Lidia, Czabała Jan Czesław (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.69-89

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Zakres tematów:

1) Zaburzenia zachowania w tym: zachowania opozycyjno-buntownicze.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

2) Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie).

Zaburzenia nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

3 )Całościowe zaburzenia w rozwoju. Psychologiczne konsekwencje wady słuchu.

4) Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:25 - 19:50, sala 1073/1074
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:10 - 14:50, sala 1107/1108
Dominika Wiśniewska 25/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:55 - 17:20, sala 1073/1074
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:40 - 12:05, sala 1107/1108
Dominika Wiśniewska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)