Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja w pracy socjalnej PS-3S-SUS
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Berne E. W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Łuczyńska M., Olech A., (2013), Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

Szmagalski J. (red.), (2011) Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa, IRSS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gilbert M. C., Evans K., (2004), Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Henderson P., Holloway J., Millar A., (2014), Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014.; file:///C:/Users/KATARZ~1/AppData/Local/Temp/28_Superwizja.pdf

Mańkowska B., (2020), Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Wydawnictwo Wolwers Kluwer, Warszawa 2020.

Stewart J. (red.) (2014), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/-ka rozumie kulturowe uwarunkowania procesów porozumiewania się interpersonalnego jako podstawy pracy socjalnej.

Posiada wiedzę na temat psychoedukacyjnych problemów występujących w praktyce pracy socjalnej.

Wie, na czym polega superwizja jako metoda ochrony pracownika socjalnego przed stresem i wypaleniem zawodowym.

Wie, jakie funkcje może realizować superwizja w pracy socjalnej.

Umiejętności:

Student/-ka potrafi rozpoznać potrzebę skorzystania z superwizji u siebie oraz u kolegów.

Kompetencje społeczne:

Student/-ka jest krytyczny/-a wobec swojego funkcjonowania w zawodzie i otwarty na korzystanie z superwizji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, warunkiem zaliczenia jest:

(1) obecność na zajęciach (85%)

(2) aktywność na zajęciach

(3) praca w grupie

(4) poprawne wykonanie ćwiczeń i zadań podczas zajęć

Warunkiem zaliczenia wykładów jest: frekwencja oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego z wykładów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: frekwencja oraz ocena za aktywność na zajęciach, przygotowanie i wykonanie zadań pogłębiających samoświadomość studenta;

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie do pracy superwizora.

1.1. Umiejętności pracownika socjalnego w kontekście pracy socjalnej. Które z wymaganych umiejętności pracownika socjalnego posiadam?

1.2. Samoświadomość jako podstawa analizy pracy pracownika socjalnego w obszarze superwizji. Jaki jest jest stan mojej samoświadomości?

II. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

2.1. Definicja pojęcia

2.2. Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

2.3. Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

III. Style relacji

3.1. Fundamenty relacji

3.2. Dawanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej

3.3. Praca z procesami nieświadomymi

IV. Analiza transakcyjna

V. Informacja zwrotna

VI. Wprowadzenie do etyki superwizyjnej

6.1. Obszar etyczny superwizja: kontraktowanie, legalność, potrzeby zaangażowanych stron

6.2. Dylematy etyczne w superwizji.

VII. Formy organizacji superwizji

7.1. Sesja superwizyjna

7.2. Elementy procesu superwizyjnego

VIII. Prowadzenie sesji superwizyjnej

Metody dydaktyczne:

1) metody poszukujące: dyskusja,

2) metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

3) praca indywidualna;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, sala 1027
Katarzyna Stanek 8/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 1027
Katarzyna Stanek 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)