Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności AK-0F-PAN
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zasępa, E. (2017). Niepełnosprawność intelektualna. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zasępa, E. (red.) (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP

Metody i kryteria oceniania:

Link do zespołu:

grupa 1 - gr wyk I DZPS

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asoCdwboiLKM5azzyLUYtdqTUv_n8gB_u9GrwvKdpPBw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d07cdeb8-19c4-4c4c-a34c-2b265c8dadd3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aG9f3tJY6m7t8SStyYn_G0fIxFiP2YThVHAZAp1EpC4A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7d995dfb-44a9-435e-9057-96bc1e10c2ae&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 3

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_GhBL7b1KrnDyqlkFqYBCuQgtxN1NGkBTXzZIRPXpDg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=111c28d4-086c-4fda-9a37-93d584291a46&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

godziny kontraktowe: wykład - 30 godzin

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 60 godz.

przygotowanie się do zaliczenia - 30 godzin

ECTS - 3 punkty

Zakres tematów:

- Niepełnosprawność, modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością, proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

- Psychospołeczna sytuacja osób z niepełnosprawnością – analiza wybranych obszarów funkcjonowania osób z różnymi typami dysfunkcji (m.in. osób przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnością ruchową, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób niewidomych i słabowidzących, osób głuchych i słabosłyszących, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych

- Sytuacja rodzin osób z niepełnosprawnością. Znaczenie wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością i jej rodziny.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami. Wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, E-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Bernadeta Szczupał 31/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:50 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3139 (aula C)
Danuta Al-Khamisy 54/ szczegóły
3 każda środa, 15:20 - 16:55, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Bernadeta Szczupał 123/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)