Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autoprezentacja i praktyka wystąpień publicznych EP-3F-APP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Trzeciak S. Coaching marki osobistej

Stanisławski K. Praca aktora nad sobą

Fox Cabane O. Mit charyzmy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student w podstawowym zakresie zapoznał się z warsztatem aktorskim, technikami teatralnymi i parateatralnymi.

Student ma elementarną wiedzę o metodyce wystąpień publicznych, prowadzenia warsztatów i treningów, w odniesieniu do różnych środowisk i grup społecznych. Potrafi określić i scharakteryzować praktyczne aspekty wystąpień publicznych.

Zna i rozumie metody porozumiewania się w celach dydaktycznych, w szczególności: znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

Umiejętności:

Student potrafi organizować grupy zadaniowe, kierować nimi i przyjmować w nich różne role.

Potrafi posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu.

Poprawnie i świadomie operować ciałem (ekspresyjność, wchodzenie w rolę, elementy pantomimy i warsztatu aktorskiego).

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności jako przyszłego nauczyciela, rozumie konieczność doszkalania się, odczuwa potrzebę dalszego rozwijania i poszerzania umiejętności w zakresie autoprezentacji i technik parateatralnych

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz ocena jakości

wystąpienia na zakończenie zajęć.

Zakres tematów:

Budowanie marki osobistej i pewności siebie.

Konstruowanie wypowiedzi publicznej, zdobywanie umiejętności w skutecznej

komunikacji w kontakcie z grupą słuchaczy.

Budowanie sprawności retorycznej i odporności na manipulacje .

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

w grupie i parach, analiza wystąpień osób publicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:10 - 20:30, sala 6308
Michał Rykowski 14/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:10 - 20:30, sala 6308
Michał Rykowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Edukacji Artystycznej - Spiska 16
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)