Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka AK-0F-ETY
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

4. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

5. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

7. W Tyburski, A, Wachowiak, R. Wiśniewski Historia filozofii i etyki do

współczesności 2002. (fragmenty);

8. W. Tyburski, Dzieje myśli etycznej w Polsce Toruń 2000 (fragmenty)

9. J. Woleński, J. Hartmann, Wiedza a etyce, Kraków, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, prezentacja. W warunkach pracy zdalnej - aktywność w formie elektronicznej: odpowiedzi na zadane pytania, eseje, ankiety.

Zakres tematów:

Tolerancja jako wartość moralna i potrzeba współżycia społecznego,

Dialog - etyczne aspekty dialogu,

Etyka zawodowa (etyka nauczycielska)

Wybrane problemy bioetyki

Etyczne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, metoda dialogiczna, dyskusja,

W przypadku nauczania zdalnego studenci zapoznają się z zaproponowaną literaturą, do tekstów otrzymują zestaw pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:50 - 11:25, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 22/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:30 - 15:05, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Helena Ciążela 28/ szczegóły
4 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Helena Ciążela 25/ szczegóły
5 każda środa, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1207
Iwona Stachowska 25/ szczegóły
6 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Mateusz Kucz 19/ szczegóły
7 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Helena Ciążela 23/ szczegóły
8 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Helena Ciążela 26/ szczegóły
9 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Helena Ciążela 22/ szczegóły
10 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Mateusz Kucz 22/ szczegóły
11 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Helena Ciążela 21/ szczegóły
12 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Mateusz Kucz 22/ szczegóły
13 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2222
Mateusz Kucz 18/ szczegóły
14 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3088/3089
Iwona Stachowska 22/ szczegóły
15 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3232
Katarzyna Łukaszewska 22/ szczegóły
16 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3232
Katarzyna Łukaszewska 21/ szczegóły
17 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3232
Katarzyna Łukaszewska 24/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)