Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia moralności i obyczajów 20-2S-SMO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Waal Frans, Bonobo i ateista, W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, Kraków 2014.

• Buss David M., Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje. Gdańsk 2001.

• Pinker Steven, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. GWP, Gdańsk 2005.

• Szlendak Tomasz, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010.

• Badinter Elisabeth, Historia miłości macierzyńskiej, Volumen, Warszawa 1998.

• Wargacki Stanisław, Zjawisko paniki moralnej jako wyznacznik granic moralności http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2009-t18/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2009-t18-s7-20/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2009-t18-s7-20.pdf

• Pasamonik Barbara, Spór o gender w perspektywie socjologii moralności [w:] Katarzyna Górniak, Tatiana Kanasz, Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska (red.), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015.

• CBOS, Stosunek Polaków do związków homoseksualnych, Komunikat z badań nr 90/2019 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_090_19.PDF

• Benson Ophelia, Stangroom Jeremy, Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet? Czarna Owca, Warszawa 2011.

• Pawlik Wojciech, Grzech. Studium z socjologii moralności, Kraków 2007.

• Szocik Konrad, Religijne i świeckie rozumienie moralności (Uwagi dyskusyjne), Res Humana nr 3/2012.

• Skórzyński Piotr, Irracjonalizm relatywizmu, „Forum Akademickie” 2001/10.

• Kołakowski Leszek, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia relatywizmu kulturowego [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.

• Adamczyk Grzegorz, Przemiany moralności w polskim społeczeństwie. Między mitem a rzeczywistością. W kręgu socjologii Janusza Mariańskiego, Roczniki Nauk Społecznych, tom 43, nr 2/2015.

• Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, Komunikat z badań CBOS, BS/40/2009.

• Harari Yuval Noah, 21 lekcji na XXI wiek, Warszawa 2018.

• Weber Max, Racjonalność kapitalistyczna, [w:] Andrzej Mencwel (red.), Antropologia kultury, Warszawa 2004.

• Ossowska Maria, Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin Franklin [w:] Andrzej Mencwel (red.), Antropologia kultury, Warszawa 2004.

• Etounga-Manguelle Daniel, Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania kulturowego? [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.

• Bauman Zygmunt, Historia naturalna zła, „Znak” 2012, nr 690.

• Harari Yuval Noah, Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu z prezentacja multimedialną, aktywność na zajęciach online, systematyczne odrabianie krótkich prac / zadań zamieszczanych w aplikacji MS Teams.

Zakres tematów:

1. Czym jest moralność i jak ją badać?

2. Biologiczne korzenie moralności

3. Biologiczne uwarunkowania moralności: altruizm, agresja, dominacja

4. Konflikt płci w perspektywie psychologii ewolucyjnej

5. Przemiany obyczajów: rodzina na przestrzeni wieków

6. Panika moralna i polskie spory światopoglądowe / wojny kulturowe

7. "Czy Bóg nienawidzi kobiet"? Religia vs kultura

8. Religijna vs świecka moralność

9. Spór pomiędzy uniwersalizmem i relatywizmem etycznym

10. Wartości i normy deklarowane/realizowane przez Polaków

11. Postprawda i kryzys zaufania

12. Etyka protestancka jedyną drogą do dobrobytu?

13. Banalność zła

14. Postęp bio-technologiczny i nowe wyzwania moralne

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Referaty z prezentacją multimedialną, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadku, praca w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Barbara Pasamonik 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.