Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego 20-3F-NDC1
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95),

DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia: „Standardy diagnozy psychologicznej” i „Kontekst odkrycia i uzasadnienia” (str.57-104); „Rozwój kompetencji diagnostycznych u młodych psychologów- doniesienie z badań”(106-131);

DLA CHĘTNYCH: Analiza przypadku-studium psychobiograficzne umysłów niepospolitych” (271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), rozdział 5 „Jakich informacji o teście dostarcza testowanie?” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zdają egzamin na podstawie materiału omówionego na wykładach oraz udostępnionej przez prowadzącego literatury (linki w ZESPOLE TEAMs)

Zakres tematów:

Wprowadzenie w indywidualną diagnozę człowieka dorosłego.

Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – Mocne i słabe strony obserwacji i wywiadu.

Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – Mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych.

Perspektywy teoretyczne w indywidualnej diagnozie osobowości człowieka dorosłego - wybrane paradygmaty (genetyczny; wielozmiennowy ; psychodynamiczny; interpersonalny; personologiczny; empiryczny) i charakterystyczne dla nich narzędzia diagnozy.

Refleksyjne spojrzenie na narzędzia diagnozy psychologicznej (aspekty etyczne diagnozy psychologicznej).

Metody dydaktyczne:

zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym,

ponadto studentom zostały udostępnione materiały m.in. lektury do egzaminu

LINK do ZESPOŁU w TEAMs wykład Narzędzi diagnozy dla studentów stacjonarnych

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a767f02920891434d938200c9a22ec9b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=9c061add-b25a-4923-9568-8bb2dcf6f4ac&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

LINK do ZESPOŁU w TEAMs do wykładu Narzędzi diagnozy dla studentów niestacjonarnych

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33a31520b6b44fd5bae4d08a9cf5def7%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ce76ec7-c13e-4b2b-b18f-993e308cd3d2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Kamila Dobrenko 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)