Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa SC-3F-AKU
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Godlewski G., i inni (red.), 2001, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa.

https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

2. Burszta J. W., 1998, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań.

3. Eller J. D., 2012, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wyd. UJ, Kraków.

4. Hylland Eriksen T., 2009, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa.

5. Nowicka E., 2006, Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Korekta metod i kryteriów oceniania na czas edukacji on-line:

Test on-line przeprowadzony przy pomocy narzędzia Forms dnia 18.06 o godz. 12.00

Zakres tematów:

1. Pojęcie kultury

2. Kultura vs natura

3. Korzenie antropologii: odkrycie „Innego’

4. Antropologia jako dyscyplina naukowa: główne szkoły w antropologii

Na adres socjologia2019@wp.pl zostały przesłane dwie prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: wykład 2 pt.Anatomia kultury i wykład 3 pt. Krótka historia antropologii. Kolejne wykłady będą przesyłane przez pocztę USOS - proszę aktywować swoje konta w domenie APS (jeśli wcześniej nie były używane). Proszę o zadawanie pytań do wykładu drogą mailową.

Niniejsze materiały edukacyjne stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu

w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

5. Społeczeństwo pierwotne: wczoraj i dziś

Przez pocztę USOS APS został posłany 4 wykład z Antropologii kulturowej w Power Point z komentarzami autorskimi (dokończenie historycznego przeglądu szkół w antropologii + wykład o społeczeństwie pierwotnym).

6. Czas w kulrurze

Przez pocztę USOS APS został posłany 5 wykład z Antropologii kulturowej w Power Point z komentarzami autorskimi (Czas w kulturze). Doskonałym uzupełnieniem dla tego fragmentu wykładu (slajdy 16-26) jest rozdz. 3 pt. Czas [w:] Godlewski G., i inni (red.), 2001, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa.

https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

Dodatkowo posłałam artykuł o Andamanach z najnowszego numeru Forum (tytułem dodatku do wykładu o współczesnych społeczeństwach pierwotnych).

7. Przestrzeń w kulturze

Przez pocztę USOS APS został posłany link do 6 wykładu z Antropologii kulturowej w Power Point z pisemnymi komentarzami autorskimi (Przestrzeń w kulturze). Doskonałym uzupełnieniem dla tego wykładu jest rozdz. 4 pt. Przestrzeń [w:] Godlewski G., i inni (red.), 2001, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa.

https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

Link do 6 wykładu:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/pasamon_aps_edu_pl/EU_rzbgibwZNvUGaHzk6pZsBX-Opax7vqTFHahSqIcruFg?e=1X72ji

8. Ciało w kulturze

Przez pocztę USOS APS został posłany 7 wykład z Antropologii kulturowej pt. Ciało w kulturze. Prezentacja w PP jest jak zwykle zaopatrzona w komentarz pisemny. Pożądanym uzupeniniem wykładu jest lektura 5 rozdz. pt. Ciało w: Antropologii kultury, Wybór tekstów https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

Polecam także polski film dokumentalny pt. "Tahur" o obrzezaniu dziewczynek w Sudanie.

9. Antropologia na tropie gender

Przez pocztę USOS APS został posłany 8 wykład z Antropologii kulturowej pt. "Antropologia na tropie gender. Płeć biologiczna i kulturowa". Prezentacja w PP jest zaopatrzona w autorski komentarz do slajdów.

10. Kulturowe tabu: seksualność

Przez pocztę USOS APS został posłany 9 wykład z antropologii kulturowej pt. "Tabu: seksualność" z komentarzem autorskim do prezentacji. Ten wykład jest kontynuacją rozważań na temat płci biologicznej i kulturowej. Bardzo ważnym uzupełnieniem wykładu jest film National Geographic, Tabu. Seksualność (reż. Abraham Morris, USA, 2002) dostęp: https://www.cda.pl/video/232980664

11. Małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo

Przez pocztę USOS APS został posłany 10 wykład z antropologii kulturowej pt. pt. Małżeństwo, rodzina i pokrewieństwo. Prezentacja w PP jest zaopatrzona w komentarz autorski.

Dobrym uzupełnieniem dla tego wykładu jest lektura rozdziału VII z Antropologii kultury. Wybór tekstów: https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

12. Indywidualny byt jednostki w kulturze.

Przez pocztę USOS APS został posłany 11 wykład z Antropologii kulturowej pt. Indywidualny byt jednostki w kulturze - prezentacja w PP z komentarzem autorskim.

Dodatkowo polecam tekst M. Maussa, Pojęcie osoby, pojęcie Ja, rozdział VI w: https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

13. Język i myślenie o świecie

Przez pocztę USOS APS został przesłany 12 wykład z Antropologii kulturowej pt. Język i myślenie o świecie (1) z komentarzem autorskim.

Dla lepszego zrozumienia wykładu polecam tekst: Levi-Bruhl, Partycypacja mistyczna s. 296 https://www.academia.edu/5415446/Antropologia_kultury_Zagadnienia_i_wybór_tekstów_Opracowali_Wstęp_i_redakcja

14. Język i myślenie o świecie c.d.

Przez pocztę USOS APS został przesłany 13 wykład z antropologii pt. Język i myślenie o świecie (2) zaopatrzony w komentarz autorski. Zainteresowanych tematem odsyłam do lektury W. Burszty, Antropologia kultury, Poznań 1998, rozdz. 3 Język i myślenie o świecie.

Gorąco polecam także TED talk: https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=pl#t-855513

15. Współczesność i przyszłość różnorodności kulturowej.

W ramach podsumowania wykładu z Antropologii kulturowej przesyłam link do rozdziału z książki Ewy Nowickiej, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa, PWN, 2006 pt. Współczesność i przyszłość różnorodności kulturowej.

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pasamon_aps_edu_pl/EsMwPVG0caJEpxdwlzYqjr8BfVoFVG_KsnNdtOdg5sITCA?e=LH3aoC

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z prezentacjami multimedialnymi. Elementy konwersatorium.

Korekta metod dydaktycznych na czas edukacji on-line:

przesyłanie studentom przez pocztę USOS wykładów w Power Point z komentarzem (z możliwością zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS lub Skype).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 1115/1116
Barbara Pasamonik 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.