Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-AKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Pojęcie kultury.

2. Na tropie „Innego” – o trudzie kształtowania się wyobraźni antropologicznej.

3. Rozwój nauk o kulturze.

4. Historia antropologii kulturowej: główne kierunki i szkoły.

5. Społeczeństwo pierwotne wczoraj i dziś.

6. Małżeństwo, rodzina i pokrewieństwo – klasyczne zainteresowania antropologii.

7. Postrzeganie i wartościowanie czasu w kulturach.

8. Postrzeganie i wartościowanie przestrzeni w kulturach.

Ćwiczenia:

1. Ciało w kulturze.

2. Kulturowy czy naturalny ideał piękna?

3. Płeć biologiczna i kulturowa.

4. Androgynia i „trzecia płeć”.

5. Indywidualny i społeczny byt jednostki w kulturze.

6. Język a kultura.

7. Kulturowe wzory myślenia o świecie.

8. Myślenie mityczne vs naukowe.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o genezie kultury, istotnych cechach kultury, płaszczyznach jej przejawiania się, składowych, kategoriach i typach kultury.

Posiada wiedzę o korzeniach antropologii i jej głównych szkołach, oraz współczesnym stanie dyscypliny.

Posiada wiedzę o kulturowym i historycznym zróżnicowaniu idei, koncepcji i instytucji społecznych w odniesieniu do: postrzegania i mierzenia czasu oraz przestrzeni; form małżeństwa, rodziny i pokrewieństwa; cielesności, płci i ludzkiej indywidualności oraz racjonalności.

Umiejętności

Student/-ka posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Czuje się odpowiedzialny/-a za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.