Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-AKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Pojęcie kultury.

2. Na tropie „Innego” – o trudzie kształtowania się wyobraźni antropologicznej.

3. Rozwój nauk o kulturze.

4. Historia antropologii kulturowej: główne kierunki i szkoły.

5. Społeczeństwo pierwotne wczoraj i dziś.

6. Małżeństwo, rodzina i pokrewieństwo – klasyczne zainteresowania antropologii.

7. Postrzeganie i wartościowanie czasu w kulturach.

8. Postrzeganie i wartościowanie przestrzeni w kulturach.

Ćwiczenia:

1. Ciało w kulturze.

2. Kulturowy czy naturalny ideał piękna?

3. Płeć biologiczna i kulturowa.

4. Androgynia i „trzecia płeć”.

5. Indywidualny i społeczny byt jednostki w kulturze.

6. Język a kultura.

7. Kulturowe wzory myślenia o świecie.

8. Myślenie mityczne vs naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o genezie kultury, istotnych cechach kultury, płaszczyznach jej przejawiania się, składowych, kategoriach i typach kultury.

Posiada wiedzę o korzeniach antropologii i jej głównych szkołach, oraz współczesnym stanie dyscypliny.

Posiada wiedzę o kulturowym i historycznym zróżnicowaniu idei, koncepcji i instytucji społecznych w odniesieniu do: postrzegania i mierzenia czasu oraz przestrzeni; form małżeństwa, rodziny i pokrewieństwa; cielesności, płci i ludzkiej indywidualności oraz racjonalności.

Umiejętności

Student/-ka posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Czuje się odpowiedzialny/-a za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - znajomość zadawanych lektur, udział w dyskusji, praca w grupach, zaliczenie kolokwium.

Pełny opis:

Wykład

1. Pojęcie kultury

2. Kultura vs natura

3. Korzenie antropologii: odkrycie „Innego’

4. Antropologia jako dyscyplina naukowa: główne szkoły w antropologii

5. Społeczeństwo pierwotne: wczoraj i dziś

6. Małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo

7. Płeć biologiczna i kulturowa

8. Ciało w kulturze

9. Czas w kulturze

10. Przestrzeń w kulturze

11. Język i myślenie o świecie

12. Indywidualny byt jednostki w kulturze.

Ćwiczenia

Zajęcia mają na celu ćwiczenie w interpretacji i krytycznej analizie tekstów klasyków antropologii kulturowej.

1. Kultura a natura.

2. Funkcje kultury. Po co mieszkańcy dalekich wysp Pacyfiku stworzyli instytucję Kula, a po co powstał Facebook?

3. Całościowy fakt społeczny. Czy i jak można porównywać różne kultury?

4. Kultura jako system znaków. Co obcy myślą, jakie ukryte znaczenia mają ich zachowania?

5. Wyobrażenia zbiorowe. Jak ludzie klasyfikują, czyli mentalnie porządkują świat?

6. Rzeczywistość kulturowa jako gra. Czy obraz rzeczywistości, jaki mamy współcześnie, jest bardziej adekwatny niż obraz rzeczywistości w społeczeństwach pierwotnych?

7. Kultura a osobowość. W jakim stopniu wzór kultury wyznacza osobowość człowieka?

Literatura:

Lektura obowiązkowa

1. Godlewski G., i inni (red.), 2001, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa.

2. Burszta J. W., 1998, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań.

3. Eller J. D., 2012, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wyd. UJ, Kraków.

4. Hylland Eriksen T., 2009, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa.

5. Nowicka E., 2006, Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa.

Lektura uzupełniająca

1. Gajda J., 2002, Antropologia kulturowa cz. 1. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

2. Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (wybór i red.), 2007, Świat człowieka -świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

Wykład

Metoda podająca z prezentacjami multimedialnymi. Elementy konwersatorium.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach: 30 h

2. Przygotowanie się do egzaminu końcowego - 30 h

Ćwiczenia

Czytanie ze zrozumieniem, interpretacja i krytyczna analiza lektur, praca w grupach, dyskusja.

Nakład pracy studenta

1. Udział w ćwiczeniach: 15 h

2. Przygotowywanie się do zajęć oraz kolokwium końcowego: 45 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.