Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa 20-3S-ITK
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej (I, II, rozdz.) Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne część IV, rozdział V

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej (rozdz.VII) Warszawa: PARPA

Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne rozdział VI (Kryzysy emocjonalne powiązane z przemocą seksualną)

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej (rozdz.VI) Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne rozdział IV 291-331(Kryzysy suicydalne)

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej (rozdz.V) Warszawa: PARPA

wszystkie materiały oraz wytyczne do realizacji przedmiotu „ Interwencja kryzysowa 20-3S-ITK” (wykład i warsztaty) zostały przesłane na maila grupy w dn. 18.03.2020.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie samodzielnych prac wykonanych zgodnie z instrukcjami prowadzącego zajęcia

Zakres tematów:

1. Interwencja kryzysowa-zagadnienia wprowadzające- zajęcia przeprowadzone na terenie uczelni zgodnie z planem

2. 6 etapowy model IK -trenowanie praktycznych umiejętności budowania porozumienia z osobami w kryzysie- zajęcia przeprowadzone na terenie uczelni zgodnie z planem

3. Przemoc w rodzinie- wprowadzenie- zajęcia przeprowadzone na terenie uczelni zgodnie z planem

4. Interwencje kryzysowe w sytuacji przemocy w rodzinie-trenowanie praktycznych umiejętności- zajęcia przeprowadzone na terenie uczelni zgodnie z planem

ZDALNA KONTYNUACJA zajęć - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego

niezwiązanego z celem zarobkowym.

5. Interwencje kryzysowe w sytuacji przemocy w rodzinie

Szczegółowy opis zajęć i zadań do wykonania znajdują się pod linkami:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EX9mZ7rFkfhEngHIR6O3OpYBHmxuFx86xCDnnw3wHJjbqQ?e=myl83I

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EStAvdphZyBCok1vKhmX4OoBSw9JevAOD314IQOivgzH2g?e=Wsu88D

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EZUTBfdAgHRKsvocJKQaLUMBBJCAMw_KA57yMh_qalAqLQ?e=j9CSpQ

6. Konsekwencje krzywdzenia dzieci dla ich rozwoju i funkcjonowania w życiu dorosłym. Sprawcy przemocy w rodzinie.

Szczegółowy opis zajęć i zadań do wykonania znajduje się pod linkami:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EX9mZ7rFkfhEngHIR6O3OpYBHmxuFx86xCDnnw3wHJjbqQ?e=myl8

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EbOQu4DvICxDtR1kHo3OnpABdbr-f8SlsBQnU0ahraTjUA?e=uYVaPD

7. Kryzys zagrożenia życia

Szczegółowy opis zajęć i zadań do wykonania znajduje się pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EfKWSuLgEBFKlw6-PQ0b36AB-Vj3se9QYIO47pGgIr8AIQ?e=kVQUX6

8. Stres traumatyczny -diagnoza ASD i PTSD

Szczegółowy opis zajęć i zadań do wykonania znajduje się pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/EUWMpG3rSItOjWmzTZx5OLIBE8rX59NVHPZM8D447WQ-tg?e=JzbOqf

Metody dydaktyczne:

analiza wybranego materiału filmowego

prace pisemne na podstawie materiału filmowego i literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:25, sala 3632
Sylwia Kluczyńska 10/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:30 - 16:55, sala 3628/3629
Sylwia Kluczyńska 14/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:30 - 16:55, sala 3632
Sylwia Kluczyńska 14/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:30 - 16:55, sala 3632
Sylwia Kluczyńska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)