Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia moralności i obyczajów 20-2S-SMO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ossowska Maria, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 2005.

Mariański Janusz, Moralność w kontekście społecznym, Kraków 2014.

Pharo Patrick, Moralność a socjologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Haidt Jonathan, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot 2014.

Pinker Steven, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk 2005.

Harrison, E. Lavrence; Huntington P. Samuel (red.). Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.

Inglehart Ronald, Norris Pippa, Wzbierająca fala, Warszawa 2009.

Łaciak Beata, Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z karnawałem, Warszawa 2005.

Tarkowska Elżbieta, Tarkowski Jacek, Amoralny familizm, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] Edmund Wnuk-Lipiński (red.), Grupy i więzi społeczne w systemie monocentrycznym, Warszawa 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z treści wykładu.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach: 30 h

2. Przygotowanie się do egzaminu końcowego - 30 h

Zakres tematów:

Wykłady

1. Oceny, normy i wartości moralne – elementarne jednostki moralności

2. Relacje moralne jako fundament społeczeństwa

3. Krótka historia socjologicznej refleksji nad moralnością

4. Moralność jako przedmiot socjologii oraz innych nauk

5. Geneza moralności

6. Typologie moralności

7. Biologiczne podstawy moralności

8. Społeczne i kulturowe uwarunkowania moralności

9. Wielość i zróżnicowanie norm moralnych

10. Relatywizm vs uniwersalizm moralny

11. Przemiany moralności w świecie współczesnym

12. Zróżnicowanie i przemiany obyczajów

13. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego

14. Amoralny familizm

15. Obyczajowość w sferze prywatnej i publicznej

16. Zaufanie społeczna a dobrostan i dobrobyt

17. Etos rycerski w historycznej i współczesnej odsłonie

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, sala 1115/1116
Barbara Pasamonik 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.