Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osoba chora w rodzinie 20-1S-OCR1
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. Poradnik praktyczny dla seniora: edukacja do starości, profilaktyka, aktywacja. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Poznań 2017.

2. Leszczyńska - Rejchert Anna: Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2016.

3. Lach Daniel Eryk: Niesamodzielność jako ryzyko socjalne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018.

4. Möse Josef Richard, tł. Dąbrówka Marcin: Opieka nad chorym w domu: jak pomóc w potrzebie i na starość. Oficyna Wydawnicza „ABA”, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca: Poradniki medyczne dotyczące profilaktyki medycznej, dostępne w ośrodkach zdrowia, szpitalach, ulotki dotyczące chorób i postępowania profilaktycznego, jak i zdrowotnego.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Posiada podstawową wiedzę o znaczeniu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, rodzajów więzi i struktur społecznych.

Umiejętności:

Potrafi dokonać analizy, diagnozy i prognozy sytuacji klientów, wykorzystując wiedzę o kolejnych etapach postępowania medycznegoo w pracy socjalnej, jak również opracowuje rozwiązania problemów o różnym poziomie złożoności.

Kompetencje społeczne:

Prezentuje odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudza pracą

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych, 1 nieobecność dozwolona, możliwość kontroli obecności na wykładzie,

kolokwium zaliczeniowe w formie trzech pytań opisowych. Każde pytanie z punktacją maksymalną 10 punktów, łącznie 30 punktów, 15 punktów na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

Rola opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny. Choroba jako problem rodziny. Profilaktyka i ochrona zdrowia rodziny. Polityka zdrowotna państwa na rzecz obywateli jako kategoria polityki społecznej. Główne choroby społeczne a zagrożenia współczesnej rodziny. Styl życia, odżywianie a zdrowie. Sport a zdrowie rodziny. Seniorzy i ich zdrowie w rodzinie. Choroby wieku starczego. Kwestie funkcjonalne i emocjonalne ciężkiej choroby w rodzinie. Strategie radzenia sobie z problemem choroby w rodzinie. Zły stan zdrowia w perspektywie społecznej (wg Anthony Giddensa oraz innych współczesnych socjologów). Jakość życia w chorobie. Założenia opieki paliatywno-hospicyjnej. Formy opieki nad chorymi w stanie terminalnym. Ruch hospicyjny w Polsce i na świecie. Pacjenci hospicyjni, ich rodziny i wolontariat. Śmierć jako konsekwencja choroby w rodzinie.

Metody dydaktyczne:

podające i poszukujące, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 1204
Anna Kruk 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.