Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osoba chora w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-OCR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Osoba chora w rodzinie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zasady zaliczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych, 1 nieobecność dozwolona, możliwość kontroli obecności na wykładzie,

kolokwium zaliczeniowe w formie pytań opisowych.

Pełny opis:

Rola opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny. Choroba jako problem rodziny. Profilaktyka i ochrona zdrowia rodziny. Polityka zdrowotna państwa na rzecz obywateli jako kategoria polityki społecznej. Główne choroby społeczne a zagrożenia współczesnej rodziny. Styl życia, odżywianie a zdrowie. Sport a zdrowie rodziny. Seniorzy i ich zdrowie w rodzinie. Choroby wieku starczego. Kwestie funkcjonalne i emocjonalne ciężkiej choroby w rodzinie. Strategie radzenia sobie z problemem choroby w rodzinie. Zły stan zdrowia w perspektywie społecznej (wg Anthony Giddensa oraz innych współczesnych socjologów). Jakość życia w chorobie. Założenia opieki paliatywno-hospicyjnej. Formy opieki nad chorymi w stanie terminalnym. Ruch hospicyjny w Polsce i na świecie. Pacjenci hospicyjni, ich rodziny i wolontariat. Śmierć jako konsekwencja choroby w rodzinie.

Literatura:

Literatura:

1. Poradnik praktyczny dla seniora: edukacja do starości, profilaktyka, aktywacja. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Poznań 2017.

2. Leszczyńska - Rejchert Anna: Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2016.

3. Lach Daniel Eryk: Niesamodzielność jako ryzyko socjalne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018.

4. Möse Josef Richard, tł. Dąbrówka Marcin: Opieka nad chorym w domu: jak pomóc w potrzebie i na starość. Oficyna Wydawnicza „ABA”, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca: Poradniki medyczne dotyczące profilaktyki medycznej, dostępne w ośrodkach zdrowia, szpitalach, ulotki dotyczące chorób i postępowania profilaktycznego, jak i zdrowotnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych, 1 nieobecność dozwolona, możliwość kontroli obecności na wykładzie,

kolokwium zaliczeniowe w formie trzech pytań opisowych. Każde pytanie z punktacją maksymalną 10 punktów, łącznie 30 punktów, 15 punktów na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Agnieszka Kos, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasady zaliczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych, 1 nieobecność dozwolona, możliwość kontroli obecności na wykładzie,

kolokwium zaliczeniowe w formie pytań opisowych.

Pełny opis:

Rola opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny. Choroba jako problem rodziny. Profilaktyka i ochrona zdrowia rodziny. Polityka zdrowotna państwa na rzecz obywateli jako kategoria polityki społecznej. Główne choroby społeczne a zagrożenia współczesnej rodziny. Styl życia, odżywianie a zdrowie. Sport a zdrowie rodziny. Seniorzy i ich zdrowie w rodzinie. Choroby wieku starczego. Kwestie funkcjonalne i emocjonalne ciężkiej choroby w rodzinie. Strategie radzenia sobie z problemem choroby w rodzinie. Zły stan zdrowia w perspektywie społecznej (wg Anthony Giddensa oraz innych współczesnych socjologów). Jakość życia w chorobie. Założenia opieki paliatywno-hospicyjnej. Formy opieki nad chorymi w stanie terminalnym. Ruch hospicyjny w Polsce i na świecie. Pacjenci hospicyjni, ich rodziny i wolontariat. Śmierć jako konsekwencja choroby w rodzinie.

Literatura:

Literatura:

1. Poradnik praktyczny dla seniora: edukacja do starości, profilaktyka, aktywacja. Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Poznań 2017.

2. Leszczyńska - Rejchert Anna: Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2016.

3. Lach Daniel Eryk: Niesamodzielność jako ryzyko socjalne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018.

4. Möse Josef Richard, tł. Dąbrówka Marcin: Opieka nad chorym w domu: jak pomóc w potrzebie i na starość. Oficyna Wydawnicza „ABA”, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca: Poradniki medyczne dotyczące profilaktyki medycznej, dostępne w ośrodkach zdrowia, szpitalach, ulotki dotyczące chorób i postępowania profilaktycznego, jak i zdrowotnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.