Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 10-0S-MWF2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bielski J. 2005, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studiów pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bińczycka J. (red.) 2007, Prawo dziecka do zdrowia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Dworak A. 2009, Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Wychowanie Na Co Dzień. nr 6, s. 19

Gertig H., Przysławski J. 2007, Podstawy racjonalnego żywienia. W: Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Heszen I., Sęk H. 2007, Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jabłoński L. 2000, Koncepcja zdrowia w medycynie, W: Kulik T., Wrońska I., (red.) Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, KUL, Lublin

Kowalewska J. 2003,Kształtowanie postaw zdrowotnych. Życie Szkoły,nr 1, s. 8

Kuński H. 2000, Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Nadolna I., Informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych, Lider, 1999, nr 4,

Pietrusewicz B. 2010, Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe. Wychowanie w Przedszkolu. nr 8, s. 54

Polley J. 2002, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, nr 3-4, s. 24

Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

Surowiec A. 2010, Ruch to zdrowie. Wychowanie w Przedszkolu. nr 2, s. 58

Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. 2009, Edukacja zdrowotna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Trześniowski R. 1989, Gry i zabawy ruchowe, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

Warchoł K., 2014, Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i Programu „Mały Mistrz”. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, (PDF, Internet)

Wojnarowska B., Sokołowska M., (tłum.) 2010, Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. ORE, Warszawa

Woynarowska B. (red.) 2011, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Warszawa

Wojnarowska B. 2012, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wojnarowska B., Sokołowska M Wojnarowska B., Sokołowska M., Materiały edukacyjne – wychowanie fizyczne. blok tematyczny – edukacja zdrowotna.

Woynarowska B. 1994, Medyczne działania prewencyjne w wieku rozwojowym, W: Karskiego J., Słońskiej Z., Wasillewskiego B. (red.) Promocja zdrowia.

Woynarowska B., Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole, Lider, 1999, nr 1, s.45.

Young I., 2011, Jak wspierać zdrowie i rozwój młodzieży. Pakiet edukacyjny…, ORE, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

• Realizacja zadań praktycznych w czasie zajęć.

• Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń/zabaw/gier fizycznych ukierunkowanych na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

• Przygotowanie w grupach projektu w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego.

• Przeprowadzenie wybranego fragmentu projektu w Dniu Zdrowia na naszej uczelni.

• Test sprawdzający wiedzę teoretyczną studenta oraz jej praktyczne zastosowanie.

Zakres tematów:

Jak dbam o zdrowie własne i innych? Refleksja nad sobą.

Wprowadzenie. Zdrowie i choroba a edukacja. Aspekty definicyjne, modele, paradygmaty.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej: cele i wartości, rola nauczyciela i dziecka, metody wspomagania uczenia się w zakresie budowania świadomości zdrowotnej, tworzenie klimatu i środowiska dla zdrowia.

Proces edukacyjny i jego komponenty; diagnoza, monitoring i ewaluacja. Wybrane narzędzia badania poziomu rozwoju zdolności motorycznych i zdrowotnych.

Rozwój dziecięcego myślenia na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Programy ukierunkowane na wychowanie fizyczne i edukację zdrowotną – przykłady dobrych praktyk.

Smacznie i zdrowo. Odżywianie się jako jeden z czynników kształtujących zdrowie.

Wychowanie zdrowotne w terenie - Park Szczęśliwicki.

Metoda projektu w edukacji zdrowotnej.

Warsztat pisania projektu – część 1, część 2, część 3. Przygotowanie do przeprowadzenia fragmentów projektu na uczelni.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące

Symulacja rozprawy sądowej

Pogadanka

Metoda projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:40 - 13:15, sala 3429/3430
Adamina Korwin-Szymanowska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.