Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MWF2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Umiejętności

PC1_KS_U03 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność na zajęciach.

Wykonanie projektów.

Pełny opis:

Analiza Podstawy Programowej.

Operacjonalizacja celów kształcenia.

Dostosowanie zakresu materiału do grupy wiekowej - wiek przedszkolny i wczesnoszkolny.

Metody i środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Projektowanie zajęć z zakresu zdrowego żywienia-praca w zespołach - zadania praktyczne. Projektowanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego -zadania praktyczne.

Literatura:

- Bielski J. 2005, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studiów pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Bińczycka J. (red.) 2007, Prawo dziecka do zdrowia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Dworak A. 2009, Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Wychowanie Na Co Dzień. nr 6, s. 19

- Gertig H., Przysławski J. 2007, Podstawy racjonalnego żywienia. W: Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

- Heszen I., Sęk H. 2007, Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Jabłoński L. 2000, Koncepcja zdrowia w medycynie, W: Kulik T., Wrońska I., (red.) Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, KUL, Lublin

- Kowalewska J. 2003,Kształtowanie postaw zdrowotnych. Życie Szkoły.

nr 1, s. 8

- Kuński H. 2000, Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

- Nadolna I., Informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych, Lider, 1999, nr 4,

- Pietrusewicz B. 2010, Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe.

Wychowanie w Przedszkolu. nr 8, s. 54

- Polley J. 2002, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, nr 3-4, s. 24

- Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

- Surowiec A. 2010, Ruch to zdrowie. Wychowanie w Przedszkolu. nr 2, s. 58

- Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

- Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. 2009, Edukacja zdrowotna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

- Trześniowski R. 1989, Gry i zabawy ruchowe, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

- Warchoł K., 2014, Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i Programu „Mały Mistrz”. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, (PDF, Internet)

- Wojnarowska B., Sokołowska M., (tłum.) 2010, Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. ORE, Warszawa

- Woynarowska B. (red.) 2011, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Warszawa

- Wojnarowska B. 2012, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Wojnarowska B., Sokołowska M Wojnarowska B., Sokołowska M., Materiały edukacyjne – wychowanie fizyczne. Blok tematyczny – edukacja zdrowotna. (Materia%C5%82y+edukacyjne+-+wychowanie+fizyczne+blok+tematyczny+-+edukacja+zdrowotna+prof.+dr+hab.+med.+Barbara+Woynarowska)

- Woynarowska B. 1994, Medyczne działania prewencyjne w wieku rozwojowym, W: Karskiego J., Słońskiej Z., Wasillewskiego B. (red.) Promocja zdrowia.

- Woynarowska B., Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole, Lider, 1999, nr 1, s.45.

Young I., 2011, Jak wspierać zdrowie i rozwój młodzieży. Pakiet edukacyjny…, ORE, Warszawa

Edukacja programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji wychowania fizycznego.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Praca z literaturą: 15

Przygotowanie projektów: 15

Metody pracy: podające, praktyczne

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność na zajęciach.

Wykonanie projektów.

Pełny opis:

Analiza Podstawy Programowej.

Operacjonalizacja celów kształcenia.

Dostosowanie zakresu materiału do grupy wiekowej - wiek przedszkolny i wczesnoszkolny.

Metody i środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Projektowanie zajęć z zakresu zdrowego żywienia-praca w zespołach - zadania praktyczne. Projektowanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego -zadania praktyczne.

Literatura:

- Bielski J. 2005, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studiów pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Bińczycka J. (red.) 2007, Prawo dziecka do zdrowia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Dworak A. 2009, Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Wychowanie Na Co Dzień. nr 6, s. 19

- Gertig H., Przysławski J. 2007, Podstawy racjonalnego żywienia. W: Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

- Heszen I., Sęk H. 2007, Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Jabłoński L. 2000, Koncepcja zdrowia w medycynie, W: Kulik T., Wrońska I., (red.) Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, KUL, Lublin

- Kowalewska J. 2003,Kształtowanie postaw zdrowotnych. Życie Szkoły.

nr 1, s. 8

- Kuński H. 2000, Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

- Nadolna I., Informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych, Lider, 1999, nr 4,

- Pietrusewicz B. 2010, Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe.

Wychowanie w Przedszkolu. nr 8, s. 54

- Polley J. 2002, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, nr 3-4, s. 24

- Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

- Surowiec A. 2010, Ruch to zdrowie. Wychowanie w Przedszkolu. nr 2, s. 58

- Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

- Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. 2009, Edukacja zdrowotna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

- Trześniowski R. 1989, Gry i zabawy ruchowe, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

- Warchoł K., 2014, Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i Programu „Mały Mistrz”. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, (PDF, Internet)

- Wojnarowska B., Sokołowska M., (tłum.) 2010, Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. ORE, Warszawa

- Woynarowska B. (red.) 2011, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Warszawa

- Wojnarowska B. 2012, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Wojnarowska B., Sokołowska M Wojnarowska B., Sokołowska M., Materiały edukacyjne – wychowanie fizyczne. Blok tematyczny – edukacja zdrowotna. (Materia%C5%82y+edukacyjne+-+wychowanie+fizyczne+blok+tematyczny+-+edukacja+zdrowotna+prof.+dr+hab.+med.+Barbara+Woynarowska)

- Woynarowska B. 1994, Medyczne działania prewencyjne w wieku rozwojowym, W: Karskiego J., Słońskiej Z., Wasillewskiego B. (red.) Promocja zdrowia.

- Woynarowska B., Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole, Lider, 1999, nr 1, s.45.

Young I., 2011, Jak wspierać zdrowie i rozwój młodzieży. Pakiet edukacyjny…, ORE, Warszawa

Edukacja programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji wychowania fizycznego.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Praca z literaturą: 15

Przygotowanie projektów: 15

Metody pracy: podające, praktyczne

Punkty ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Jak dbam o zdrowie własne i innych?

- Zdrowie i choroba a edukacja. Aspekty definicyjne, modele, paradygmaty.

- Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

- Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej:

cele i wartości, rola nauczyciela i dziecka, metody wspomagania uczenia się w zakresie budowania świadomości zdrowotnej, tworzenie klimatu i środowiska dla - zdrowia.

- Proces edukacyjny i jego komponenty; diagnoza, monitoring i ewaluacja.

- Wybrane narzędzia badania poziomu rozwoju zdolności motorycznych i zdrowotnych.

- Rozwój dziecięcego myślenia.

- Programy ukierunkowane na wychowanie fizyczne i edukację zdrowotną – przykłady dobrych praktyk.

- Wychowanie zdrowotne w terenie - Park Szczęśliwicki.

- Metoda projektu w edukacji zdrowotnej. Warsztat pisania. Przygotowanie do przeprowadzenia fragmentów projektu na APSie „Dzień zdrowia”

Pełny opis:

Jak dbam o zdrowie własne i innych? Refleksja nad sobą.

Wprowadzenie. Zdrowie i choroba a edukacja. Aspekty definicyjne, modele, paradygmaty.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej:

cele i wartości, rola nauczyciela i dziecka, Metody wspomagania uczenia się w zakresie budowania świadomości zdrowotnej, tworzenie klimatu i środowiska dla zdrowia.

Proces edukacyjny i jego komponenty; diagnoza, monitoring i ewaluacja. Wybrane narzędzia badania poziomu rozwoju zdolności motorycznych i zdrowotnych.

Rozwój dziecięcego myślenia.

Programy ukierunkowane na wychowanie fizyczne i edukację zdrowotną – przykłady dobrych praktyk.

Smacznie i zdrowo. Kwestie odżywiania.

Wychowanie zdrowotne w terenie - Park Szczęśliwicki.

Metoda projektu w edukacji zdrowotnej.

Warsztat pisania projektu – część 1, 2, 3.

Przygotowanie do przeprowadzenia fragmentów projektu na APSie "Dzień zdrowia”.

Literatura:

- Bielski J. 2005, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studiów pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Bińczycka J. (red.) 2007, Prawo dziecka do zdrowia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Dworak A. 2009, Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Wychowanie Na Co Dzień. nr 6, s. 19

- Gertig H., Przysławski J. 2007, Podstawy racjonalnego żywienia. W: Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

- Heszen I., Sęk H. 2007, Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Jabłoński L. 2000, Koncepcja zdrowia w medycynie, W: Kulik T., Wrońska I., (red.) Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, KUL, Lublin

- Kowalewska J. 2003,Kształtowanie postaw zdrowotnych. Życie Szkoły.

nr 1, s. 8

- Kuński H. 2000, Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

- Nadolna I., Informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych, Lider, 1999, nr 4,

- Pietrusewicz B. 2010, Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe.

Wychowanie w Przedszkolu. nr 8, s. 54

- Polley J. 2002, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, nr 3-4, s. 24

- Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

- Surowiec A. 2010, Ruch to zdrowie. Wychowanie w Przedszkolu. nr 2, s. 58

- Sulisz S. (red.) 2000, Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa

- Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. 2009, Edukacja zdrowotna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

- Trześniowski R. 1989, Gry i zabawy ruchowe, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

- Warchoł K., 2014, Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i Programu „Mały Mistrz”. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, (PDF, Internet)

- Wojnarowska B., Sokołowska M., (tłum.) 2010, Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach. ORE, Warszawa

- Woynarowska B. (red.) 2011, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Warszawa

- Wojnarowska B. 2012, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Wojnarowska B., Sokołowska M Wojnarowska B., Sokołowska M., Materiały edukacyjne – wychowanie fizyczne. Blok tematyczny – edukacja zdrowotna. (Materia%C5%82y+edukacyjne+-+wychowanie+fizyczne+blok+tematyczny+-+edukacja+zdrowotna+prof.+dr+hab.+med.+Barbara+Woynarowska)

- Woynarowska B. 1994, Medyczne działania prewencyjne w wieku rozwojowym, W: Karskiego J., Słońskiej Z., Wasillewskiego B. (red.) Promocja zdrowia.

- Woynarowska B., Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole, Lider, 1999, nr 1, s.45.

Young I., 2011, Jak wspierać zdrowie i rozwój młodzieży. Pakiet edukacyjny…, ORE, Warszawa

Edukacja programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji wychowania fizycznego.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 30 godz.

Praca z literaturą: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.

Przygotowanie projektów: 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Parzęcka, Marek Siwicki
Prowadzący grup: Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- przygotowanie scenariusza zajęć

- przeprowadzenie zajęć na zaliczenie

Pełny opis:

1. Podstawa programowa, programy kształcenia w klasach początkowych cele i struktura treści edukacji elementarnej, kryteria doboru treści kształcenia, cele nauczania i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

2. Organizacja nauczania i wychowania uczniów, plany nauczania w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Rodzaje zajęć ruchowych - organizacja zajęć wf w szkole - formy podziału uczniów - trudne warunki prowadzenia lekcji - bezpieczeństwo i higiena ćwiczacych - ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej.

4. Poziom opanowania treści edukacji fizycznej przez uczniów okresowo zwolnionych z zajęć.

5. Specyfika kontroli i oceny wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej

Literatura:

1. Bielski J., (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls

2. Nitecka -Walerych A.(2007). (red..) Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

4. Strzyżewski S., (1997). Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Warszawa: WSiP

5. Trześniowski R., (1972). Gry i zabawy ruchowe. Warszawa

6. Tatarczuk J., (2004). Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Literatura uzupełniająca:

7. Bondarowicz M., (1997). Zabawy w grach sportowych Warszawa

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 30 godz.

Praca z literaturą: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.