Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces uczenia się dzieci w domu, żłobku i przedszkolu 10-1S-PUZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa.

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu (różne opracowania).

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wychowanie w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Pedagog, Warszawa 2010

• Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Zna proces uczenia się dzieci. Wie, co łączy i dzieli wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci.

Rozumie korzyści i niebezpieczeństwa zamierzonego i niezamierzonego procesu uczenia się. Skutki nakładania, redukowania i uzupełniania się efektów wychowawczych w środowisku domowym (domowa edukacja)

Zna najważniejsze zalecenia Pedagogiki pytań.

Wie, co zrobić, aby dzieci nie broniły się przed podejmowaniem zadań, także o poczuciu sprawstwa

potrafi scharakteryzować przebieg i cechy procesu uczenia się w dziecięcych zabawach

potrafi scharakteryzować zabawy maluchów i potrafi omówić zagadnienie: wnioskowanie o poziomie rozwoju umysłowego dziecka na podstawie zabaw

potrafi wymienić sposoby wzbogacania i wydłużania czasu trwania dziecięcych zabaw

potrafi omówić alarmujące dane dotyczące zezwalania dzieciom oglądanie telewizji, korzystania z komputerów i tabletów w Polsce

potrafi organizować zabawy maluchów w przedszkolu: a) zabawy dowolne, b) zabawy tematyczne oraz omówić szczególne wartości zabaw z klockami

potrafi sporządzić wykaz zabawek sprzyjających rozwojowi umysłowemu maluchów

potrafi ustalić możliwości współpracy z rodzicami odnośnie wzbogacania dziecięcych zabaw i przedłużania czasu ich trwania

Potrafi ustalić proporcje pomiędzy zamierzonym i niezamierzonym uczeniem się i wyprowadzić prawidłowe wnioski pedagogiczne

potrafi ustalić listę czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi, gdy dzieci ponad miarę oglądają telewizję, korzystają z komputerów i tabletów

potrafi przeprowadzić rozmowę z rodzicami o tym, jak ich dzieci oglądają telewizję i korzystają z komputera i tabletów i ustalić sposoby zmniejszania szkodliwego wpływu telewizji, komputera i tabletu na rozwój psychoruchowy dzieci,

rozumie konieczność okazywania szacunku dziecięcej zabawie

posiada przekonanie o konieczności zachowania rozsądnych ram czasowych oglądania telewizji i korzystania z komputerów i tabletów

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot będzie zaliczony na podstawie pracy pisemnej obejmujące treści prezentowane podczas zajęć.

Zakres tematów:

W trakcie wykładów realizowane są następujące treści:

1.Organizacja procesu uczenia się w przedszkolu i szkole.

2. Zasady dotyczące organizacji procesu uczenia się.

3. Metody aktywizujące w przedszkolu.

4. Metody aktywizujące w szkole

5.Metody wspierania rozwoju dzieci w przedszkolu i szkole.

6.Uczeń - nauczyciel - rodzic, a organizacja procesu uczenia się

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, zajęcia praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:40 - 13:15, sala 6
Anna Mikler-Chwastek 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Obiekt Czerniakowska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.