Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych 20-2F-MIT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Babbie Earl. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztabiński Paweł B., Zbigniew Sawiński i Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN

Gruszczyński Leszek A.. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mayntz Renate, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Babiński Grzegorz. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hammersley Martyn, Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Kvale Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Maison Dominika. 2000. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rapley Tim. 2010. Analiza konwersaji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Angrosino Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Gibbs Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Lisek-Michalska Jolanta, Paweł Daniłowicz (red.). 2004 (i późniejsze). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: UŁ

Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, nr 8, s. 39-50

Sułek Antoni, Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Wyka Anna.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Student/ka umie wykorzystać różne podejścia w badaniach empirycznych (paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny)

Student/ka posiada umiejętności konceptualizacji (min. umiejętność doboru metod w zależności od celu badania i stawianych pytań badawczych) oraz realizacji badań socjologicznych w terenie

Student/ka kieruje się poznanymi na zajęciach zasadami etyki zawodowej socjologa w realizacji badań empirycznych

Kompetencje społeczne:

Student/ka umie współpracować w grupie i przygotowywać wspólne projekty badawcze

Student/ka umie dyskutować i przedstawiać argumenty w dyskusji na temat metod i technik wykorzystywanych w badaniach społecznych

Student/ka umie przedstawiać wyniki zrealizowanych badań w formie pisemnej (raportu z badań) oraz ustnej (w formie prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych)

Student/ka umie samodzielnie myśleć i krytycznie analizować zastosowania wybranych podejść, metod i technik w badaniach

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach;

wykonywanie i prezentowanie prac domowych;

realizacja własnych projektów badawczych;

udział w realizacji projektów grupowych;

kolokwia cząstkowe

Zakres tematów:

Na ćwiczeniach studenci nabędą umiejętność realizacji badań socjologicznych:

- stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez,

- dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych,

- budowy narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety, scenariusz IDI, scenariusz FGI),

- realizacji badań (obserwacja, ankieta, analiza treści, IDI)

- opracowywania wyników z badań

- przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisanie raportów z badań

Metody dydaktyczne:

dyskusje tematyczne powiązane z tekstami

burza mózgów

prezentacje multimedialne

symulacje prowadzenia wywiadów

konsultacje dotyczące projektów

działania praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1115/1116
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Danuta Duch-Krzystoszek 32/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3632
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
Anna Pokrzywa 25/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.