Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Szkoła doktorska Szkoła doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, (stacjonarne III st.) DD-SD
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej ZP-AET-11
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej ZP-AET-12
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) DZ-EP-2 (od 2019 do 2020)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) DZ-EP-3
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) DU-EP-2
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) DU-EP-3
interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie psychologii i socjologii Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie psychologii i socjologii (stacjonarne III stopnia) DD-IR
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (stacjonarne II st.) DU-IP-1
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.) DU-ID-1 (od 2019 do 2019)
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.) DU-ID-2
pedagogika Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się ALO SUS, edycja: województwo mazowieckie ZP-ALM-1
Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się ALO SUS, edycja: województwo świętokrzyskie ZP-ALS-1
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ZP-EWP-8
Pedagogika (niestacjonarne I st.) ZZ-PE-1 (od 2019n do 2020n)
Pedagogika (niestacjonarne I st.) ZZ-PE-2
Pedagogika (niestacjonarne II st.) ZU-PE-1 (od 2019n do 2019n)
Pedagogika (niestacjonarne II st.) ZU-PE-2
Pedagogika (stacjonarne I st.) DZ-PE-1 (od 2019 do 2020)
Pedagogika (stacjonarne I st.) DZ-PE-2
Pedagogika (stacjonarne II st.) DU-PE-2
Pedagogika (stacjonarne II st.) DU-PE-1 (od 2019 do 2019)
Pedagogika (stacjonarne III stopnia) DD-PE
Pedagogika o profilu praktycznym (niestacjonarne I st.) ZZ-PE-P1
Pedagogika o profilu praktycznym (stacjonarne I st.) DZ-PE-P1 (od 2019 do 2020)
Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego ZP-SZP-6
Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori ZP-TPD-5
Zarządzanie w systemie oświaty ZP-ZSO-5
Zarządzanie w systemie oświaty ZP-ZSO-6 (od 2020Zn do 2020Ln)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) ZM-PW-1
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) DM-PW-1
pedagogika specjalna Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej ZP-DTD-3
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej ZP-DTD-1
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej ZP-DTD-2
Edukacja integracyjna i włączająca ZP-EIW-9
Edukacja integracyjna i włączająca ZP-EIW-10
Logopedia ZP-LOG-17
Logopedia ZP-LOG-18
Pedagogika specjalna (niestacjonarne I st.) ZZ-PC-1 (od 2019n do 2020n)
Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) ZU-PC-2
Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) ZU-PC-1 (od 2019n do 2019n)
Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie) ZM-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.) DZ-PC-1 (od 2019 do 2020)
Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) DU-PC-1 (od 2019 do 2019)
Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) DU-PC-2
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie) DM-PC-1
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze ZP-PZD-1
Rehabilitacja wzroku słabowidzących ZP-RWW-7
Terapia Pedagogiczna ZP-TPE-6
Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju ZP-TPW-6
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie ZP-WIP-19
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie ZP-WIP-18
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złoż. zaburzeniami rozw. oraz wspieranie ich rodzin ZP-WWD-13
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złoż. zaburzeniami rozw. oraz wspieranie ich rodzin ZP-WWD-14
praca socjalna Praca socjalna (niestacjonarne I st.) ZZ-PS-P1 (od 2019n do 2020n)
Praca socjalna (niestacjonarne I st.) ZZ-PS-P2
Praca socjalna (stacjonarne I st.) DZ-PS-P1 (od 2019 do 2020)
Praca socjalna (stacjonarne I st.) DZ-PS-P2
psychologia Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji ZP-CMT-2
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa ZP-PPI-5
Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) ZM-PY-2
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) DM-PY-2
Socjoterapia ZP-SCT-7
Terapia uzależnień ZP-TUZ-1
socjologia Socjologia (niestacjonarne I st.) ZZ-SC-1 (od 2019n do 2020n)
Socjologia (niestacjonarne II st.) ZU-SC-1 (od 2019n do 2019n)
Socjologia (stacjonarne I st.) DZ-SC-1 (od 2019 do 2020)
Socjologia (stacjonarne I st.) DZ-SC-2
Socjologia (stacjonarne II st.) DU-SC-1 (od 2019 do 2019)
Socjologia (stacjonarne II st.) DU-SC-2

pokaż wszystkie kierunki studiów