Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Masters in Children's Rights and Childhood Studies
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie psychologii i socjologii
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
logopedia
pedagogika
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika specjalna
pedagogika zdolności i informatyki
praca socjalna
psychologia
socjologia

pokaż wszystkie kierunki studiów

Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)