Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
architektura
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (7)
fizjoterapia
interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie psychologii i socjologii (1)
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (1)
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (1)
logopedia (3)
Masters in Children's Rights and Childhood Studies (1)
pedagogika (17)
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (4)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
pedagogika resocjalizacyjna (2)
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
pedagogika specjalna (28)
pedagogika zdolności i informatyka
pedagogika zdolności i informatyki (2)
praca socjalna (9)
psychologia (8)
socjologia (6)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)