Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne II st.)

Informacje o programie studiów

Kod: DU-WS-1
Nazwa: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne II st.)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (od 2022) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego) na kierunku/specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego w zakresie dydaktyki i emisji głosu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.) oraz konkurs, którego kryteria stanowią: ocena końcowa ze studiów pierwszego stopnia i średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magisterium z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)