Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie (nauczycielskie) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie (nauczycielskie)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
2021Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
2022Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Zn 2021Ln 2022Zn
SP-AFU-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-APW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-AUP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-DNS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: dyskusja na temat treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

- Obecność

Strona przedmiotu
SP-DFE1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-DFP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-DSP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład

Strona przedmiotu
SP-ERG2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-FIP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-OFM1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby diagnozowania dziecka z wada słuchu

Orientacyjne badania słuchu

Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w badaniach słuchu

Interpretacja wyników badań

Strona przedmiotu
SP-FOW1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-GZZ1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-KDS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MWT2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MNT1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MKI4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MIT1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MWI1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MSK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie metodami diagnozy behawioralnej z rodzajami ćwiczeń usprawniających dziecko z wadą słuchu (słuchowe, oddechowe, artykulacyjne)

Umiejętność wykorzystania różnorodnych metod we wczesnej terapii dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

Strona przedmiotu
SP-MIS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wykład

Forma zaliczenia: zaliczenie

Strona przedmiotu
SP-NED2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Celem wykładu jest poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej.

Strona przedmiotu
SP-NKL2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-MND1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-PSC3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wykład

Forma zaliczenia: zaliczenie

Strona przedmiotu
SP-POD2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-KPP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sytuacje pozorowane – trening praktyczny.

Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Sposób pomiaru efektów kształcenia w obszarze:

WIEDZA:

- prezentacja,

- ocena poprzez obserwację podczas ćwiczeń praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- obserwacja ćwiczeń praktycznych,

- obserwacja egzaminu zaliczeniowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- standardy zachowań pod względem bezpieczeństwa w pracy,

- powtórki wiedzy teoretycznej i praktycznej

Strona przedmiotu
SP-PZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-P-WIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-PSD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu uwarunkowań i zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego

Strona przedmiotu
SP-PRK1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)