Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla I roku DD-SD-1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla I roku DD-SD-1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019 - Rok akademicki 2019/2020
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020 - Rok akademicki 2020/2021
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021 - Rok akademicki 2021/2022
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022 - Rok akademicki 2022/2023
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/2023
2023 - Rok akademicki 2023/2024
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019 2019Z 2019L 2020 2020Z 2020L 2021 2021Z 2021L 2022 2022Z 2022L 2023 2023Z 2023L
SD-1D-BNP1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Doktorant/-tka dołącza do wybranego przez siebie zespołu badawczego realizującego projekt badawczy.

2. Zapoznaje się z zasadami funkcjonowania zespołu badawczego i prowadzenia badań naukowych.

3. Aktywnie uczestniczy w pracach badawczych i organizacyjnych zespołu badawczego.

Strona przedmiotu
SD-1D-DYS1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Zna główne współczesne teorie uczenia się i nauczania.

Ma wiedzę na temat specyfiki edukacji dorosłych i specyfiki kształcenia w szkole wyższej.

Umiejętności

Potrafi do określonego celu kształcenia dopasować odpowiednie treści, formę zajęć, metody kształcenia, sposób oceny, z uwzględnieniem różnorodnych czynników.

Projektuje i realizuje aktywności dydaktyczne z wykorzystaniem różnych metod kształcenia.

Udziela wartościowej informacji zwrotnej (ustnie i na piśmie).

Projektuje i przeprowadza ewaluację swojej pracy nauczycielskiej.

Strona przedmiotu
SD-1D-DSW2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SD-1D-EBN1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SD-1D-MBA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SD-1P-PRA1a brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SD-1D-PAP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Zna źródła finansowania projektów naukowych, instytucje przyznających granty, kategorie środków, rodzaje konkursów.

Zna zasady przygotowania aplikacji grantowych: elementy z jakich składa się wniosek, rodzaje wymaganych dokumentów dodatkowych, elementy z jakich składa się część opisowa i kosztorys wniosku, jak również zasady oceny wniosku grantowego, procedury realizacji projektu oraz jego rozliczania.

Umiejętności

Potrafi samodzielnie przygotować wniosek grantowy spełniający kryteria konkursowe o grant wewnątrzuczelniany lub inny grant zewnętrzny.

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do składania projektów badawczych.

Strona przedmiotu
SD-1D-SEM1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć doktoranci będą prezentować i dyskutować postępy oraz etapy przygotowania rozprawy doktorskiej, uwzględniając poniższe punkty:

1. Ustalenie problematyki rozprawy doktorskiej.

2. Opracowanie koncepcji.

3. Przygotowanie części teoretycznej rozprawy.

W przypadku prac empirycznych:

4. Przygotowanie programu i metody badań.

5. Opracowanie schematu analizy wyników.

6. Przeprowadzenie badań.

7. Analiza wyników.

8. Interpretacja wyników.

9. Napisanie części empirycznej rozprawy i zakończenie pracy.

Seminarium ma charakter otwarty. Uczestniczą w nim doktoranci, promotorzy i inne osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

Strona przedmiotu
SD-1D-SJO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat historycznych źródeł uniwersytetu, jego współczesnych modeli i kontekstu funkcjonowania.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą różnych modeli organizacyjnych uniwersytetu oraz zna ich konsekwencje dla warunków uprawiania nauki.

Strona przedmiotu
SD-1D-TPD1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/2020
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2020/2021
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2021/2022
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Ćwiczenia - godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Zna wymagania stawiane przed autorem Indywidualnego Planu Badawczego.

Umiejętności

Potrafi referować i krytycznie analizować literaturę naukową oraz prowadzić na tej podstawie dyskusję.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne

Projektuje i realizuje działania badawcze w sposób samodzielny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru.

Strona przedmiotu
SD-1D-TNB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza:

Zna etapy procesu badawczego.

Zna zasady przygotowywania narzędzi badawczych.

Umiejętności:

Potrafi zastosować w praktyce posiadaną wiedzę z metodologii oraz metod badawczych.

Potrafi zaprojektować proces badawczy.

Potrafi przygotować i zoptymalizować narzędzie badawcze.

Umie pracować w ramach zespołu projektowego i przyjmować role kierownicze w ramach prowadzonych prac.

Strona przedmiotu
SD-1D-TNS1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/2020
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2020/2021
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2021/2022
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy dotyczący wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Strona przedmiotu
SD-1D-WIB1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/2020
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/2021
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/2022
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy dotyczący wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Zna kierunki rozwoju w dyscyplinach, które reprezentują zaproszeni naukowcy.

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Umiejętności

Posiada umiejętność krytycznej analizy przekazywanych treści i gotowość do podejmowania polemik.

Strona przedmiotu
SD-1D-ZAP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 6 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 6 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 6 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 6 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza

Zna zasady tworzenia i zarządzania projektem; rozpoznaje fazy projektu; potrafi zidentyfikować ryzyka w projekcie; umie dobrać oprogramowanie wspierające zarządzanie projektem.

Umiejętności

Posiada umiejętność analizy otoczenia projektu celem identyfikacji ryzyk.

Posiada umiejętność tworzenia prawidłowej dokumentacji projektowej.

Posiada umiejętność zarządzania projektem.

Posiada umiejętność budżetowania projektu.

Umie pracować w ramach zespołu projektowego i przyjmować role kierownicze w ramach prowadzonych prac.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Strona przedmiotu
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)