Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla 5 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla 5 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2022Z 2023Z
PS-3S-KGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza:

1. Praca indywidualna i grupowa - wykonywanie ćwiczeń

2. Przygotowanie i zrealizowanie na forum grupy 3 symulacji spotkań KGR

Wiedza:

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Ocena wykonania prac cząstkowych

3. Obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć

ze szczególnym uwzględnieniem w trakcie realizacji warsztatu - kanonu cech KGR

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Przygotowanie i prezentacja symulacji spotkań KGR

3. Sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne)

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Współpraca w grupie w trakcie przygotowywania zadań związanych z przedmiotem

Strona przedmiotu
PS-3S-PSR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

ocena wiedzy na podstawie udziału w dyskusji,

ocena wiedzy na podstawie aktywności w trakcie realizowanych zajęć

ocena wiedzy na podstawie liczby punktów uzyskanych na kolokwium (pytania otwarte).

Kompetencje społeczne

ocena kompetencji społecznych na podstawie aktywności w trakcie realizowanych zajęć

Strona przedmiotu
PS-3S-POO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

ocena wiedzy na podstawie udziału w dyskusji,

ocena wiedzy na podstawie aktywności w trakcie realizowanych zajęć

ocena wiedzy na podstawie liczby punktów uzyskanych na kolokwium (pytania otwarte).

Umiejętności

ocena umiejętności na podstawie pracy z dokumentami: wnioski o udzielenie pomocy FPP, wnioski o zapomogę z FS.

Kompetencje społeczne

ocena kompetencji społecznych na podstawie aktywności w trakcie realizowanych zajęć.

Strona przedmiotu
PS-3S-RID
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

wiedza

- liczba punktów uzyskanych podczas pisemnego testu zaliczeniowego

- ocena poziomu merytorycznego przygotowanej prezentacji multimedialnej na wybrany temat

umiejętności

- ocena umiejętności posługiwania się aktami prawnymi na podstawie analizowanych przykładowych sytuacji

- ocena poziomu merytorycznego udziału w aktywnościach realizowanych podczas ćwiczeń,

- weryfikacja jakości i kompleksowości rozwiązań zagadnień problemowych;

- ocena jakości merytorycznej przygotowanej prezentacji multimedialnej na

wybrany temat.

kompetencje społeczne:

- ocena zaangażowania w uczestniczenie w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena zaangażowania w prace grupowe realizowane podczas zajęć

Strona przedmiotu
PS-3S-SUS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: dyskusje moderowane, pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych);

Umiejętności: aktywizujące formy pracy na zajęciach (burze mózgów, wykonywanie zadań w małych grupach 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

praca indywidualna - pogłębienie samoświadomości);

Kompetencje: aktywizujące formy pracy na zajęciach (burze mózgów, wykonywanie zadań w małych grupach 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

praca indywidualna - pogłębienie samoświadomości);

Strona przedmiotu
PS-3S-WUD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby pomiaru efektów:

Ocena wiedzy na podstawie dyskusji moderowanych, etapowych prac zaliczeniowych (zespołowe tworzenie diagnoz) i kolokwium.

Ocena umiejętności na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć - zespołowe tworzenie diagnozy case study i rodziny, konstruowanie narzędzi diagnostycznych.

Ocena kompetencji społecznych na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)