Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla 3 sem. (PS) praca socjalna, (3-l) stacj. I st. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla 3 sem. (PS) praca socjalna, (3-l) stacj. I st.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019L - Semestr letni 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2020Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2021Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
2021Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/2023
2022Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
2022Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019L 2020Z 2020L 2020Zn 2021Z 2021L 2021Zn 2021Ln 2022Z 2022L 2022Zn 2022Ln 2023Z
AK-0F-ETZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
51-0F-JEZ3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PS-3F-MBS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jak badać zjawiska społeczne? Etyka badań społecznych

2. Wiarygodność badań społecznych

3. Źródła i wyniki poznania społecznego. Badania ilościowe i jakościowe.

4. Techniki badań społecznych- obserwacja

5. Techniki badań społecznych- analiza treści

6. Techniki badań społecznych- wywiad, sondaż

7. Techniki badań społecznych- eksperyment

Strona przedmiotu
PS-3F-PES brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PS-3F-PAD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PS-3F-PWT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby pomiaru efektów uczenia:

Ocena wiedzy na podstawie przygotowania teoretycznej części projektu socjalnego oraz kolokwium.

Ocena umiejętności na podstawie realizacji części praktycznej projektu oraz jego ewaluacji.

Ocena kompetencji społecznych na podstawie przygotowanie projektu socjalnego i jego prezentacji podczas zaliczenia oraz na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Strona przedmiotu
PS-3F-TOD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium zaliczeniowego.

Na zaliczenie przedmiotu minimalna wymagana punktacja na ocenę dostateczną wynosi 15 punktów, czyli 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania, maksymalnie 30 punktów.

Strona przedmiotu
PS-3F-TPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Liczba punktów uzyskanych na końcowym egzaminie pisemnym zawierającym pytania zamknięte;

2. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas wykładów;

2. Udział w aktywnościach realizowanych podczas warsztatów;

Ocena kompetencji społecznych na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

2. Rozumienie wagi profesjonalizmu zawodowego odzwierciedlającego się w potrzebie poszerzania wiedzy z zakresu pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
PS-3F-ZWT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PS-3F-ZPK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę osoby studiującej w formie pytań opisowych. W roku akademickim 2021/22 przewiduje się realizację egzaminu w budynku APS, jak również w roku akademickim 2022/23.

Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez osobę studiującą 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Pozostałe nieobecności nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału osoby studiującej w pracach indywidualnych oraz zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)