Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szkoły wyższej - 1 SD-1D-DYS1
Reguły punktacji przedmiotu

DD-SD - Szkoła doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, (stacjonarne III st.)
DD-SD-1 - Szkoła Doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DD-SD
Szkoła doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, (stacjonarne III st.)
DD-SD-1
Szkoła Doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2019 - ...)
1
(2023 - ...)
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)