Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wpływ społeczny PY-5S-WLS
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY-2 - Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-2 - Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY-2
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-2
Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
4
(2019n - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
4
(2019n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-5 (2023-09-22)