Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych ilościowych PC-5F-MBI
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
4
(2019n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
4
(2019n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)