Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy AK-0F-BHP
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PW-1 - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PY-2 - Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
DU-EP-3 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.)
DU-ID-2 - Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.)
DU-IP-1 - Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (stacjonarne II st.)
DU-LO-1 - Logopedia
DU-PC-2 - Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
DU-PE-2 - Pedagogika (stacjonarne II st.)
DU-SC-2 - Socjologia (stacjonarne II st.)
DZ-EP-3 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-LO-1 - Logopedia
DZ-PE-2 - Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PS-P2 - Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-SC-2 - Socjologia (stacjonarne I st.)
ZM-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PW-1 - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-2 - Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZU-PC-2 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)
ZU-PE-2 - Pedagogika (niestacjonarne II st.)
ZZ-PE-2 - Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-P2 - Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PC-1
DM-PW-1
DM-PY-2
DU-EP-3
DU-ID-2
DU-IP-1
DU-LO-1
DU-PC-2
DU-PE-2
DU-SC-2
DZ-EP-3
DZ-LO-1
DZ-PE-2
DZ-PS-P2
DZ-SC-2
ZM-PC-1
ZM-PW-1
ZM-PY-2
ZU-PC-2
ZU-PE-2
ZZ-PE-2
ZZ-PS-P2
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2021 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2021 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2021 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2021 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019 - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)
1
(2019n - ...)