Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-BHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. (IP) interdyscyp. studia nad dziecińs. i prawami dziecka, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące BHP.

2. Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia.

3. Informacje o ochronie przed występującymi zagrożeniami.

4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń (w tym sposoby udzielania pierwszej pomocy).

5. Zasady ewakuacji, postępowanie przy zaistniałych wypadkach, zagrożeniu pożarowym.

6. Ocena ryzyka zawodowego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Zna przepisy prawa pracy.

Ma wiedzę na temat zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego w zakresie nabycia chorób zawodowych oraz wypadków w pracy.

Ma wiedzę z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zna zasady postępowania w razie wypadku, w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Umiejętności

Student/-ka analizuje okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związaną z nimi profilaktykę.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Ma świadomość dotyczącą bezpieczeństwa społecznego.

Ma świadomość skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

pisemny test wyboru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

3. Identyfikacja zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń.

7. Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego.

Literatura:

Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 05.07.2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007 r. nr 128, poz. 897)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.)

Wiktor Leszczyński, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Bezpieczeństwo i higiena pracy w kodeksie pracy, Warszawa 2005.

Kodeks pracy po zmianach. Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.

Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne pod redakcją J. Bugajskiej, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2005 r.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Danuty Koradeckiej, CIOP Warszawa 1997.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe - 5 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5 h

przygotowanie się do zaliczenia - 15 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

pisemny test wyboru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

3. Identyfikacja zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń.

7. Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego.

Literatura:

Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 05.07.2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007 r. nr 128, poz. 897)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.)

Wiktor Leszczyński, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Bezpieczeństwo i higiena pracy w kodeksie pracy, Warszawa 2005.

Kodeks pracy po zmianach. Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.

Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne pod redakcją J. Bugajskiej, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2005 r.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Danuty Koradeckiej, CIOP Warszawa 1997.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe - 5 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5 h

przygotowanie się do zaliczenia - 15 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.