Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seksualność dzieci i młodzieży: niezbędnik 20-FF-SDM
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
DM-PY-2 - Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
DM-PY-2
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2018 - ...)
1
(2022 - ...)
1
(2018 - ...)
Fakultatywne
FAKUL
nie zdefiniowano 1
(2018 - ...)
1
(2022 - ...)
1
(2018 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)