Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seksualność dzieci i młodzieży: niezbędnik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-SDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seksualność dzieci i młodzieży: niezbędnik
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zakres tematyczny:

- etapy rozwoju seksualności dziecięcej

- masturbacja dziecięca - typologia i dopasowane do poszczególnych typów interwencje

- przemoc seksualna – formy, objawy, rozpoznawanie

- metody pracy z dzieckiem w obszarze seksualności

- etapy rozwoju seksualności nastolatków

- profilaktyka przemocy seksualnej – formy, objawy, rozpoznawanie

- orientacja seksualna - jak reagować w przypadku trudności z identyfikacją, odrzuceniem

- metody zapobiegania ciąży

- profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową

Pełny opis:

Podczas warsztatów przekazana będzie niezbędna wiedza na temat powyższych aspektów seksualności dzieci i młodzieży. Wpłynie ona pozytywnie na budowanie relacji z dzieckiem, podejmowanie niezbędnych interwencji w sytuacjach trudnych oraz na współpracę z rodzicami. Omówione zostaną również metody prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu seksuologii dzieci i młodzieży, co umożliwi uczestnikom podejmowanie samodzielnych prób w tym obszarze. Studenci biorący udział w warsztacie będą znali prawidłowy przebieg rozwoju psychoseksualnego człowieka w wieku 4 - 18 lat. Zapoznają się z metodami diagnozy zaburzeń rozwoju psychoseksualnego oraz możliwymi interwencjami. Będą również mieli świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu seksuologii, która pozwoli mu decydować o interwencji samodzielnej bądź konsultacji specjalistycznej. Uczestnicy będą mieli pogłębioną świadomość dotyczącą swoich przekonań i postaw wobec seksualności dzieci i młodzieży oraz ich wpływu na pracę z pacjentem i jego rodzicem. Proponowanymi metodami pracy będą metody aktywne: ćwiczenia w grupie, podgrupach, parach i trójkach, dyskusja grupowa, analiza opisów przypadków oraz aktywność własna - przeprowadzenie lekcji/warsztatu o charakterze profilaktycznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Beisert M. (2006) Seksualność w cyklu życia człowieka (rozdziały:1,2,5,6)

Hunter - Geboy C. (2009) Edukacja bez tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich (fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Lew - Starowicz M., Lew - Starowicz Z., Skrzypulec - Plinta V. (red.) (2017) Seksuologia (fragmenty)

Söderström B. (red.) (2005) Wybrane narzędzia i techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie (fragmenty)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

obecność na spotkaniach na spotkaniach stacjonarnych

aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach

wykonanie zadawanych prac ( w tym prac zadanych i weryfikowanych online)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Rola
Prowadzący grup: Filip Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny:

- etapy rozwoju seksualności dziecięcej

- masturbacja dziecięca - typologia i dopasowane do poszczególnych typów interwencje

- przemoc seksualna – formy, objawy, rozpoznawanie

- metody pracy z dzieckiem w obszarze seksualności

- etapy rozwoju seksualności nastolatków

- profilaktyka przemocy seksualnej – formy, objawy, rozpoznawanie

- orientacja seksualna - jak reagować w przypadku trudności z identyfikacją, odrzuceniem

- metody zapobiegania ciąży

- profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową

Pełny opis:

Podczas warsztatów przekazana będzie niezbędna wiedza na temat powyższych aspektów seksualności dzieci i młodzieży. Wpłynie ona pozytywnie na budowanie relacji z dzieckiem, podejmowanie niezbędnych interwencji w sytuacjach trudnych oraz na współpracę z rodzicami. Omówione zostaną również metody prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu seksuologii dzieci i młodzieży, co umożliwi uczestnikom podejmowanie samodzielnych prób w tym obszarze. Studenci biorący udział w warsztacie będą znali prawidłowy przebieg rozwoju psychoseksualnego człowieka w wieku 4 - 18 lat. Zapoznają się z metodami diagnozy zaburzeń rozwoju psychoseksualnego oraz możliwymi interwencjami. Będą również mieli świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu seksuologii, która pozwoli mu decydować o interwencji samodzielnej bądź konsultacji specjalistycznej. Uczestnicy będą mieli pogłębioną świadomość dotyczącą swoich przekonań i postaw wobec seksualności dzieci i młodzieży oraz ich wpływu na pracę z pacjentem i jego rodzicem. Proponowanymi metodami pracy będą metody aktywne: ćwiczenia w grupie, podgrupach, parach i trójkach, dyskusja grupowa, analiza opisów przypadków oraz aktywność własna - przeprowadzenie lekcji/warsztatu o charakterze profilaktycznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Beisert M. (2006) Seksualność w cyklu życia człowieka (rozdziały:1,2,5,6)

Hunter - Geboy C. (2009) Edukacja bez tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich (fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Lew - Starowicz M., Lew - Starowicz Z., Skrzypulec - Plinta V. (red.) (2017) Seksuologia (fragmenty)

Söderström B. (red.) (2005) Wybrane narzędzia i techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie (fragmenty)

Uwagi:

Szanowne Panie i Panowie,

w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych zadaję Wam w ramach zajęć zdalnych pracę oraz przesyłam materiały do zapoznania się i późniejszego skomentowania. Mam nadzieję, że rozumieją Państwo konieczność kreatywnego podejścia do nietypowej sytuacji. Oczywiście trochę chcemy Was zatrzymać w domach i zająć Wasze głowy żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Zadania są na najbliższe dwa tygodnie. Zobaczymy co będzie dalej.

Drogą mailową otrzymacie prezentację odnośnie tematu wykorzystywania seksualnego oraz skany książki Wybrane narzędzia i techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie autorstwa Bengt Soderstorm (red.) - proszę się zapoznać i wynotowywać pytania oraz refleksje.

Pytania pomocnicze:

1. Jakie uczucia towarzyszą mi podczas zapoznawania się z tym tematem?

2. Co bym chciał/chciała żeby wyglądało inaczej?

3. Z czym się nie zgadzam?

4. Jak te materiały mogą wpłynąć na moje kompetencje zawodowe?

5. Ile i jakich informacji jeszcze potrzebuję, aby czuć się kompetentna/ kompetenty w temacie?

Proszę żebyście Państwo wybrali po jednej postaci z każdego serialu, który mieliście obejrzeć (Sex Education i Big Mouth) i opisali je w kontekście rozwoju seksualnego, jego prawidłowości/ zakłóceń - trochę na kształt diagnozy funkcjonalnej. Prace nie powinny przekraczać 6 stron. Proszę je przesłać mailem do dnia 22.03.

30.03 - w godzinach Naszych stacjonarnych spotkań (9:50 - 11:20) odbędą się zajęcia on - line. Temat: Orientacja, tożsamość seksualna, problemy seksuologiczne młodzieży. Szczegółowe informacje o przydziale do grup dyskusyjnych są umieszczone na grupie na portalu Facebook (https://www.facebook.com/groups/495687284432677/).

6.04. - warsztat on - line dotyczący sposobów komunikowania się z dzieckiem i rodzicem. Otrzymacie Państwo dodatkowy materiał - literaturę uzupełniającą temat

Zajęcia 20.04 (odrabianie za 2.03) będą dotyczyły kwestii orientacji seksualnej młodzieży oraz teoretycznych podstaw interwencji psychologicznych w tym obszarze. Zajęcia odbędą się na platformie Teams. Dostaniecie Państwo zaproszenie do udziału na mail aps.edu.pl. Informacje o przebiegu zajęć dostępne są dla Państwa na grupie Facebook`owej

Zajęcia 27.04 (odrabianie za 9.03) odbędą się za pośrednictwem platformy Teams. Zaproszenia dostaną Państwo na mail aps.edu.pl. Będą to zajęcia podsumowujące fakultet. Będzie przestrzeń do dyskusji i pytań związanych z tematyką warsztatów. Odbędzie się ewaluacja oraz wystawienie ocen.

W razie pytań pozostaje do dyspozycji mailowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Rola
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)