Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy 10-PC-MGR2
Reguły punktacji przedmiotu

DU-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
ZU-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.)
ZU-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 16
(2013 - ...)
16
(2013n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 16
(2013 - ...)
16
(2013n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)