Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-MGR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W07 Różnicuje badania w paradygmacie pozytywistycznym i humanistycznym

PC2_KK_U03 Potrafi zaprojektować niezbędne do przeprowadzenia badań narzędzia pomiaru lub wykorzystać gotowe narzędzia

PC2_KK_U03 Potrafi przeprowadzić badanie spełniające wymagania metodologiczne i etyczne

PC2_KK_U03 Potrafi dokonać prezentacji (tabele, wykresy) zgodnie ze standardami edytorskimi

PC2_KK_U03 Potrafi dokonać analizy wyników badań i zinterpretować wyniki zgodnie z przyjętym schematem i w świetle literatury przedmiotu

PC2_KK_U02 Potrafi zredagować poszczególne części pracy zgodnie z przyjętymi standardami

PC2_KK_K04 Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych podczas projektowania i prowadzenia badania

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Wanda Hajnicz, Szymon Kawalla, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Krystyna Marzec-Holka, Anna Mikler-Chwastek, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Radosław Piotrowicz, Jarosław Rola, Bożena Strachalska, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Grażyna Walczak, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Wanda Hajnicz, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Dorota Lipiec, Barbara Marcinkowska, Krystyna Marzec-Holka, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Pawelec, Bożena Strachalska, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

3. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

4. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 120 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Liczba punktów ECTS – 16.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Ewa Bilska, Kornelia Czerwińska, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Agnieszka Lubowiedzka, Aleksandra Lukasek, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Beata Rola, Joanna Smogorzewska, Maciej Tanaś, Grażyna Walczak, Magdalena Wałachowska, Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Wojewódzka, Elżbieta Wojtasiak, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

3. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

4. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 45 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 120 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Liczba punktów ECTS – 16.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Jarosław Gara, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Wanda Hajnicz, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Małgorzata Kupisiewicz, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Barbara Marcinkowska, Krystyna Marzec-Holka, Jarosław Michalski, Adam Solak, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Mirosław Szymański, Izabela Więcek-Poborczyk, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

3. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

4. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 120 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Liczba punktów ECTS – 16.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Ewa Bilska, Andrzej Ciążela, Kornelia Czerwińska, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Urszula Jeruszka, Joanna Kirsten, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Tadeusz Kott, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Agnieszka Lubowiedzka, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Marianna Marek-Ruka, Jarosław Michalski, Joanna Moleda, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Barbara Pietrzak, Barbara Pilipczuk, Radosław Piotrowicz, Anna Prożych, Błażej Przybylski, Stefan Przybylski, Ireneusz Siudem, Joanna Smogorzewska, Barbara Szamota-Saeki, Grzegorz Szumski, Grażyna Walczak, Dorota Wojewódzka, Elżbieta Wojtasiak, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na II roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

3. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

4. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 45 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 120 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Liczba punktów ECTS – 16.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.