Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna 10-0S-PEW1
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-PE-1 - Pedagogika (stacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-PE-1
Pedagogika (stacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013 - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 2
(2013 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)