Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PEW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W15 posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej i pomocowej

PE1_W16 ma podstawowa wiedzę o specyfice zawodu nauczyciela przedszkola i klas początkowych

PE1_W22 zna podstawowe założenia instytucjonalnego kształcenia i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

PE1 _U01 potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci

PE1_U04 potrafi samodzielnie zdobywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej

i korekcyjnej, i rozwijać profesjonalne umiejętności korzystając z polsko i obcojęzycznych źródeł oraz nowoczesnych technologii

PE1_U05 ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia prostych badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub korekcyjnej, formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazywania kierunków dalszych działań

PE1 _U06 umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1_U08 posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1 _K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych (w szczególności pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)