Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia [PC-5F-PDU] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedeutologia [PC-5F-PDU]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:40 - 13:15
sala 2221
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-06 11:40 : 13:15 sala 2221
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2024-06-13 11:40 : 13:15 sala 2221
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Patrycja Jurkiewicz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 30.08.2019 r., poz.1650)

Ustawa z 13 czerwca 2019 r. O zmianie Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 11.07.2019 r., poz. 1287)

Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać, GWP, Sopot 2018.

Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży, GWP, Sopot 2018.

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych Impuls, Kraków 2011.

Gajdzica Z., Rottemund J., Klinik A., (red). Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły. Problemy edukacji rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych tom 5, Impuls, Kraków 2008

Jurkiewicz P., Czy nauczyciele szkół specjalnych i ogólnodostępnych identyfikują się z wykonywanym zawodem? (w:) J. Baran, T. Cierpiałowska, D. Kornaś (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno- wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

Greene R.W., Trudne emocje u dzieci, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2014.

Rapee R.M. i in., Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Turno M., One są wśród nas. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, ORE, Warszawa 2010 (publikacja dostępna bezpłatnie online)

Kijak R., Podgórska- Jachnik D., Stec K. Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

Szmidt K. J., Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania, Impuls, Kraków 2005.

Kendall P. C. (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Świerszcz J. (red.), Lekcja równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2013.

Mash E. J., Barkley R. A., Child Psychopathology, Guilford Publications, New York 2003.

Faber A., Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Media Rodzina, Poznań 2016.

Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby, dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 2013.

Jurkiewicz P., Normalizacja po polsku, czyli historia Kuby- niepełnosprawnego pracownika przedszkola, o którym pisano w gazetach, (w:) Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

Zakres tematów:

1. Rozwój zawodowy nauczyciela.

2. Nauczyciel w obliczu specyficznych uwarunkowań funkcjonowania dzieci i młodzieży (uczeń z depresją, niepełnosprawnością intelektualną, chorobą przewlekłą lub niedostosowaniem społecznym).

3. Współpraca nauczyciela z dyrekcją, opiekunem stażu i innymi członkami grona pedagogicznego.

4. Kształtowanie pozytywnych relacji z rodzicami dzieci i młodzieży.

5. Rozwiązywanie sytuacji trudnych w przedszkolu, szkole, internacie, ośrodku szkolno- wychowawczym, poradni psychologiczno- pedagogicznej.

6. Wskazanie najczęstszych błędów nauczycieli i sposobów ich naprawy.

7. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Metody oparte na:

słowie,

obserwacji,

działalności praktycznej

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas

zajęć,

- ocena prac zespołowych wykonywanych podczas zajęć,

- ocena z kolokwium,

- aktywna obecność na zajęciach.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla III DMPC-PRE 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 8 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)