Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji przyrodniczej [PC-5F-MPR] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji przyrodniczej [PC-5F-MPR]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:50 - 13:15
sala 3131/3132
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ligia Tuszyńska
Literatura:

Obowiązkowa:

linki do książek:

L. Tuszyńska i A. Witkowska- Tomaszewska. Zielona edukacja wczesnoszkolna. Wprowadzenie teoretyczne T. I Wyd. APS

Anna Mikler- Chwastek Jan Amos Jelinek. Adamina Korwin-Szymanowska. Zielona edukacja i zrównoważony rozwój w nauczaniu początkowym w praktyce szkolnej. Wydawnictwo APS. 2023

Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi, 2023 wyd. APS

https://www.aps.edu.pl/media/wl4h4t11/plecak_2-150.pdf

https://www.aps.edu.pl/media/npjhirnj/plecak_1-popr-kolor-31-08.pdf

Chauvel, D., Michel, V. (1999). Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Warszawa: Wyd. Cyklady.

Fiutowska, T. (2003). Smyk się bawi, smyk się śmieje... Autorski program kształcenia i wychowania sześciolatka. Warszawa: Oficyna "ADAM".

Podstawa Programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Potyrała, K. (2001). Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Kraków: Wyd. Nauk. UP.

Potyrała, K., Walosik, A. (2011). Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, podręcznik akademicki. Kraków: Wyd. Kubajak.

Scenariusze zajęć Wydawnictwa Librus . PDF umieszczone w zespole Teams

Uzupełniająca:

Stawiński, W. (2006). Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Kraków: PWN.

Tuszyńska, L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa: Wyd. WSP-TWP.

Życie szkoły, czasopismo dla nauczycieli.

Zakres tematów:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie treści przyrodniczych. Akty prawne o charakterze nadrzędnym stanowiące podstawę prawną w nauczaniu.

2. Cele kształcenia i ich operacjonalizacja. Kategoryzacja osiągnięć ucznia: wiedza, umiejętności i postawy. Kompetencje ucznia. Cele kognitywne, afektywne i behawioralne kształcenia przyrodniczego.

3. Zasady nauczania: dydaktycznej transformacja treści nauczania, strukturalnego nauczania, poglądowego nauczania, stopniowania trudności, samodzielności i aktywności ucznia, wiązania teorii z praktyką, efektywności kształcenia, nauczania problemowego.

4. Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna, operacyjna, problemowa.

5. Środki dydaktyczne w nauczaniu treści przyrodniczych. Funkcje podręcznika w nauczaniu.

6. Metody kształcenia w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym: klasyfikacje metod kształcenia. Metody podające, problemowe, eksponujące – percepcyjne na przykładzie dramy i pokazu połączonego z przeżyciem, programowane, praktyczne metody kierowania samodzielną pracą ucznia, metoda ćwiczeń, odtwarzania). Metody poszukujące - klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące.

7. Formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca indywidualna i grupowa. Praca grupowa jednolita i zróżnicowana.

8. Metodyka prowadzenia zajęć terenowych w nauczaniu treści przyrodniczych.

9. Ocenianie jako element metodyki prowadzenia zajęć przyrodniczych. Wymagania programowe. Elementy pomiaru dydaktycznego.

10. Ewaluacja metod kształcenia i form pracy z uczniem na przedszkolnym i wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym. Elementy kontroli przebiegu zajęć edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza: Student potrafi opracować i postawić cele dydaktyczne prowadzonych zajęć przyrodniczych w terenie

Umiejętności: stosuje regulamin bezpieczeństwa podczas zajęć, opiekuje się dziećmi, udziela pomocy wykonywaniu zadań w kontakcie z przyrodą

Kompetencje: Organizuje i wspiera pracę w zespołach, działa na rzecz ochrony przyrody, prowadzi ewaluację zajęć wspólnie z uczniami.

Forma sprawdzania efektów: Każdy student przygotowuje konspekt i prowadzi 20 minutowe zajęcia przyrodnicze w terenie. Otrzymuje ocenę za konspekt (wg. Wzoru zamieszczonego w Zespole Teams)

I ocenę za prowadzenie zajęć – (osiągnięcie celu). Zaliczenie ocena średnia.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II DMPC 7

Forma zajęć- praca w terenie – w okolicy szkoły, w parku w Ogrodzie Botanicznym UW

Nakład pracy: godziny kontaktowe 15godz. – prowadzenie zajęć,

praca samodzielna – 15godz. przygotowanie scenariusza zajęć, wykonanie środków dydaktycznych

Zapoznanie się z literaturą – 15 godz.

Link do Zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2AddaO8A_9OqQoAWpI84pk8B9Wo5LyUoXM1sHxI5lg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b22a5fe1-ede9-412b-8e77-d25c62be8635&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)