Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt socjalny w pracy opiekuńczo-wychowawczej [PE-3S-PSW] Semestr letni 2023/2024
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projekt socjalny w pracy opiekuńczo-wychowawczej [PE-3S-PSW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
sala 1206
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-27 09:50 : 11:25 sala 1206
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-03 09:50 : 11:25 sala 1206
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-10 09:50 : 11:25 sala 1206
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Literatura podstawowa

D. Wolska-Prylińska, Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001

Literatura uzupełniająca

P. Pietras, M. Szmit, Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Łódź 2003.

G. Wronowski, Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2006

Zakres tematów:

1) Przedstawienie wymagań dotyczących treści programowych przedmiotu, doświadczeń w realizacji projektów, perspektywy przyszłości projektów i myślenia projektowego;

2) Projekt socjalny. Czym jest i czego może dotyczyć. Projekt socjalny jako odpowiedź na problemy społeczne. Współczesne problemy społeczne;

3-4) Projekt socjalny - rodzaje, etapy, metody i techniki tworzenia projektów socjalnych;

5) Prezentacja przykładowych projektów socjalnych wraz z omówieniem problemów społecznych, do których odnosi się projekt, etapów, dokumentacji, etc.;

6) Określenie tematu projektu (wraz z uzasadnieniem podjętego tematu oraz problemu społecznego dostrzeganego przez sudentka/kę)

7-10) Praca nad projektem socjalnym – spotkania w grupach zadaniowych, omawianie problemów, bieżąca ocena pracy.

11-13) Prezentacje i ocena projektów socjalnych.

14) Twórcze myślenie i kreatywne działanie na rzecz środowiska społecznego.

15) Wyzwania w obszarze pracy projektowej. Analiza doświadczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: mini wykład aktywizujący;

Metody poszukujące: problemowe (metoda problemowa i sytuacyjna), ćwiczeniowo-praktyczne (metoda ćwiczeniowa, metoda projektu, studium przypadku) oraz dyskusji (dyskusja nt. case work, dyskusja problemowa)

Metody eksponujące: prezentacja wyników pracy;

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność: obowiązkowa obecność 88% zajęć

2) Aktywność podczas zajeć: udział w dyskusji, przygotowanie do zajeć;

3) Zaliczenie: Egzamin:

I etap: część pisemna testowa (odnosząca się do kwestii teoretycznych);

II etap: część praktyczna: prezentacja projektu.

Uwagi:

grupa warsztatowa III DZPE POW 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)