Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika zdrowia [WS-3F-PEZ] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika zdrowia [WS-3F-PEZ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:40 - 13:15
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Pawłowska
Literatura:

Obowiązkowa:

Syrek E. (2019), Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 9-23.

Woynarowska B. (2017), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Czapiński J., (2017), Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Heszen I., Sęk H., (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa

Kowalska M., Niewiadomska E. (2021), Chorobowość i śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu COVID-19, w województwie śląskim w 2020 roku, Katowice.

Słowniczek terminów epidemiologiocznych: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych

Sztompka P., (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Woynarowska B., (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Zawadzka B., Łączek T. (2017), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielsce, (wybrane rozdziały: Beata Fedyn, Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna; Barbara Woynarowska, Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europies; Anna Kowalewska, Zdrowie i zagrożenia zdrowia a edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży).

Zakres tematów:

Pedagogika zdrowia, profilaktyka i promocja zdrowia – podstawowe zagadnienia

• Podstawowe zadania oraz cele pedagogiki zdrowia. Wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna.

• Metodyka edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

• Uwarunkowania zdrowia

• Holistyczny model zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego).

• Współczesne modele edukacji zdrowotnej

• Społeczno-ekologiczny model zdrowia.

• Definiowanie zdrowia – perspektywy poznawcze. Etyka w badaniach z zakresu edukacji zdrowotnej.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące

Praca w parach

Praca w grupach

dyskusja

mini-wykłady

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach – możliwa jest maksymalnie 1 nieusprawiedliwiona nieobecność.

Wykonanie w zespole scenariusza zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, a następnie przeprowadzenie zajęć.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla DZWS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)