Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - 1 [SC-3F-MIT1] Semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody i techniki badań społecznych - 1 [SC-3F-MIT1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:40 - 13:15
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Pokrzywa
Literatura:

• Duch D., Gruszecka-Tieśluk A. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. w: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 357 - 378

• Babiński Grzegorz. 1980. Elementy procesu badawczego w: Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków, ss. 19-35

• Hryciuk Renata Ewa (2008). Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk. W: Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zabrze: Inforteditions

• Kamil Miszewski. 2005. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań. W: „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 65 – 92

• Kodeks Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

• Rubin Herbert i Irene Rubin. 1997. Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. W: Leszek Korporowicz (red.) Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa

• Steinar Kvale. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały: 5 i 7

• Rozdział IV Podejście biograficzne w: Badanie jakościowe, metody i narzędzia, tom II, pod red. Dariusza Jemielniaka, Wyd naukowe PWN, Warszawa 2012, strony 91-111

• Palska Hanna. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: IFiS PAN – rozdz. Dane i metoda s. 27-44

• Chmielewska Agnieszka. 2006. Kolekcje pamiątek i niedobitki przeszłości - pamiątki rodzinne i pamięć rodziny (w:) Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej, Warszawa, s. 208-227

• Maison Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa: Wydawnictwo PWN

Zakres tematów:

• Proces badawczy. Dobór metod badawczych

• Proces badawczy. Układanie pytań i hipotez badawczych.

• Obserwacja socjologiczna. Przygotowanie badania. Narzędzia badawcze. Rola badacza. Obserwacja w warunkach trudnych

• Etyka prowadzenia badań

• Indywidualne wywiady pogłębione. Wykorzystanie techniki. Przygotowanie badania. Tworzenie scenariusza IDI. Sytuacje w terenie, kontakt z badanym. Analiza danych jakościowych. Metoda biograficzna. Tworzenie raportu

• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

Metody dydaktyczne:

Praca w zespołach, praca z książką (prezentacja lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów, konsultacje projektów badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Student/studentka zalicza ćwiczenia na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są dwa pisemne kolokwium, projekt badawczy z użyciem obserwacji socjologicznej, prezentacja lektury oraz minitesty podczas zajęć. Student/studentka uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli zdobył/zdobyła ponad 55% punktów.

Uwagi:

grupa warsztatowa dla II DZSC - SBM 2 A

Zajęcia odbywają się stacjonarnie. Platformą do komunikacji poza zajęciami jest zespół w MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1UorqkNWxC2cwNn1L0H1RUOwKEUs0cR7fJfZDSbZrPI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4eeaac48-5258-4285-8d05-0d6a7f833af5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)