Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej - 2 [PC-5S-MNP2] Semestr letni 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej - 2 [PC-5S-MNP2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022L] (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 4213
Budynek D jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Żabińska
Literatura:

1. Chłapowski, W., Smirnow, E. (red.). (1983). Nauczanie historii w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

2. Frydrychowska, L.(1982). Nauczanie języka polskiego w klasach 5-8 szkoły podstawowej specjalnej. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

3. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

4. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS

5. Małkowska, T. (1983). Nauczanie przyrody w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

6. Muszyńska, I., Kowaliszyn, K. (1992). Nauczanie języka polskiego w klasie 3 i 4 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

7. Pasternak, E. (1991). Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w klasach wyższych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Lublin: UMCS.

8. Pasternak, E. (1994). Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Lublin: wyd. UMCS.

9. Sadowska, S. (red.). (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Toruń: Akapit

10. Siwek, H.(1992). Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

11. Smykowska, D. (2006). Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Kraków: Impuls

12. Stawowy-Wojnarowska ,I.(red.). (1990). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

13. Tkaczyk, G., Serafin, T. (red.).(2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: MEN.

14. Węglińska, M.(2005). Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

15. Wyczesany J. (2005). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls

Zakres tematów:

- Planowanie procesu kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

- Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania matematyki na II etapie edukacji.

- Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania historii na II etapie edukacji.

- Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania przyrody na II etapie edukacji.

- Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania muzyki na II etapie edukacji.

- Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania plastyki na II etapie edukacji.

- Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania zajęć komputerowych na II etapie edukacji.

- Dostosowywanie procesu kształcenia i wychowania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji.

- Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etapie edukacji; wyniki sprawdzianów i egzaminów; ewaluacja programów nauczania.

Metody dydaktyczne:

obserwacja, pogadanka, dyskusja

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

Metody i kryteria oceniania:

udział w zajęciach, kolokwium

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

warsztaty - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

grupa warsztatowa dla IV DMPC-ERI 1A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)