Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
Lektorat, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Ln] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 1069
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Kożuchowska
Literatura:

Zajęcia odbywają się w oparciu o:

1. materiały podstawowe - podręcznik i książka ćwiczeń Roadmap B2 plus, wyd. Pearson;

2. materiały dodatkowe - Grammarway, wyd. Express Publishing, English Grammar in Use, wyd. Cambridge, My GrammarLab, wyd. Pearson, English Vocabulary in Use, wyd. Cambridge, Psychology Vocabulary in Use, wyd. Poltext;

3. Internet - www.engvid.com, en.islcollective.com, breakingnewsenglish.com, OneStopEnglish (Macmillan), ćwiczenia na platformie APS e-learning oraz ePanel Pearson;

4. materiały własne nauczyciela (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz tekstowe)

Zakres tematów:

Rozdział 1a

Słownictwo - formy spędzania czasu wolnego:

- dyskusja na temat rozmów czynności wykonywanych w czasie wolnym uzasadnianie opinii i preferencji, przekonywanie rozmówców do podjęcia różnych aktywności,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji, rozmowa na temat treści, wyrażanie i uzasadnianie opinii, stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- ćwiczenia leksykalne

Gramatyka - cleft sentences - zdania rozszczepione:

- ćwiczenia gramatyczne - formułowanie zdań rozszczepionych,

- rozumienie tekstu słuchanego,

- rozmowa o formach spędzania czasu wolnego, przekonywanie rozmówcy do zrobienia czegoś, wyrażanie opinii, wątpliwości i pewności.

Rozdział 1b

Słownictwo - pomaganie:

- rozmowa na temat potrzeb osób, doświadczeń związanych z pomaganiem, uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości,

- rozumienie tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji, wyrażanie opinii na temat treści,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- ćwiczenia leksykalne - pomaganie.

Gramatyka - czasy Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,

- ćwiczenia gramatyczne - czasy przeszłe,

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji,

- rozmowa na temat wydarzeń z przeszłości, relacjonowanie wydarzeń, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie emocji.

Rozdział 1c

Słownictwo - praca i związane z nią czynności:

- rozmowa na temat ilustracji - opis czynności, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, wyrażanie i uzasadnianie opinii,

- rozumienie tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji,

-rozmowa na temat irytujących aspektów pracy/studiowania i sposobów radzenia sobie z nimi,

- uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości,

- ćwiczenia leksykalne - praca i związane z nią czynności.

Słownictwo - wyrażenia określające przesadę:

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- ćwiczenia leksykalne - wyrażenia określające przesadę,

- rozmowa o rzeczach irytujących, wyrażanie i uzasadnianie opinii.

Rozdział 1d

Słownictwo - kłótnie i spory, rozmowa na temat sporów na fotografiach, uzasadnianie opinii, wyrażanie wątpliwości, pewności i przypuszczenia.:

- wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zdrowego stylu życia,

- ćwiczenia leksykalne - kłótnie i spory,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - negocjowanie rozwiązań sporów, proponowanie, przyjmowanie lub odrzucanie propozycji.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z Rozdziału 1.

Rozdział 2a

Słownictwo - urazy i choroby, zdrowie:

- rozmowa na temat urazów i chorób osób na fotografiach, uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości,

- rozumienie tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- ćwiczenia leksykalne - urazy i choroby,

- przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekście obcojęzycznym.

Gramatyka - wyrażanie przyszłości w czasach przeszłych;

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji,

- ćwiczenia gramatyczne - konstrukcje was/were going to, was/were just about to do sth, was/were about to do,

- relacjonowanie wydarzeń z przeszłości.

Rozdział 2b

Słownictwo - dobroczynność:

- rozmowa na temat pomagania innym i organizacji dobroczynnych, wyrażanie i uzasadnianie opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opowiadanie o doświadczeniu,

- ćwiczenia leksykalne - czyn społeczny,

- rozumienie tekstu pisanego - wyszukiwanie określonych informacji, wyrażanie pewności, przypuszczenia na temat treści tekstu,

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji.

Gramatyka - porównania:

- ćwiczenia gramatyczne - konstrukcja the...the....,

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji,

- rozmowa na temat organizacji charytatywnej, jej funkcjonowaniu i celach, przekazywanie informacji, uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności.

Rozdział 2c

Słownictwo - rewitalizacja:

- rozmowa na temat miejsc na fotografiach, ich użycia w przeszłości i teraz oraz problemów związanych z rewitalizację budynków, uzasadnianie opinii, wyrażenia pewności, przypuszczenia i wątpliwości,

- rozumienie tekstu pisanego, wyrażanie opinii na temat treści, wyszukiwanie konkretnych informacji,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia słów z kontekstu,

-ćwiczenia leksykalne - miejsca w mieście, rewitalizacja przestrzeni publicznej.

Gramatyka - pytania zawierające przeczenie:

- rozmowa na temat przestarzałych urządzeń, budynków, których nie można rewitalizować czy zburzyć, upadającego przemysłu, zaniedbanych terenów w okolicy,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- ćwiczenia leksykalne - pytania zawierające przeczenia,

- rozmowa o miejscach przedstawionych na fotografiach, uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, wątpliwości, przypuszczenia.

Powtórzenie wiadomości - rozdział 2.

Utrwalenie wiadomości rozdział 1 i 2.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda komunikacyjna - przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka (praca w parach i grupach),

2. Metoda podająca - wyjaśnienie, mini-wykład pogadanka,

3. Metoda problemowa - burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, wykład problemowy,

4. Metoda praktyczna - ćwiczenia przedmiotowe,

5. Multimedialne techniki nauczania - ćwiczenia na platformie e-learningowej, samodzielna praca w oparciu o lekcje video.

6. Techniki egzaminacyjne ułatwiające rozumienie tekstu oraz materiałów audio.

7. Możliwość zgłaszania pytań i uwag poprzez kontakt mailowy oraz wyjaśnianie kwestii problematycznych związanych z zagadnieniami kursu za pośrednictwem aplikacji Teams w trakcie konsultacji.

8. Zajęcia prowadzone stacjonarnie lub w trybie synchronicznym z wykorzystaniem MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie toku nauki student poddawany jest systematycznej ocenie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Sposoby oceniania to:

• testy sprawdzające stopień opanowania słownictwa, gramatyki, umiejętności słuchania i czytania w języku obcym;

• ukończenie wskazanych kursów na platformie e-learning APS z wynikiem min.70%

• aktywność podczas zajęć (praca domowe, karty pracy, dłuższe wypowiedzi na określony wcześniej temat)

• elementem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest również frekwencja

Uwagi:

gr. lektoratowa z j. ang. I ZM/PC, I ZM/PY- mgr D. Kożuchowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)