Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Ln] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 1027
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Trefoń-Bykowska
Literatura:

Podręcznik obowiązkowy "Roadmap" B2 with Online Practice workbook and resources

Materiały własne wykładowcy (wykłady z ćwiczeniami wysyłane przez Teams lub Forms)

'English Vocabulary in Use' by Murphy wyd. Cambridge

My Grammar Lab Mark Foley

Grammar Way 3-4, Jenny Dooley

Grammar practice, Debra Powell

English Vocabulary in Use, McCarthy

'Język angielski. Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne.' Maciej Matasek wyd. Handybooks

'Grammarway 3' Jenny Dooley, Virginia Evans

Zakres tematów:

Rozdział 1a

Słownictwo - czasowniki + przyimki:

- dyskusja na temat rozmów z nieznajomymi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie opinii,

Gramatyka - różne rodzaje pytań - ogólne, szczegółowe, o podmiot, o dopełnienie, z przyimkami, pośrednie:

- rozumienie tekstu słuchanego i wyszukiwanie konkretnej informacji, rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy z nieznajomym.

Rozdział 1b

Słownictwo - emocje

Gramatyka - czasy Past Simple i Past Continuous; konstrukcje used to, would, keep doing:

Rozdział 1c

Słownictwo - cechy charakteru

Słownictwo - kolokacje czasownik + rzeczownik:.

Rozdział 1d

Słownictwo - zdrowy styl życia, zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą, dopytywanie, komentowanie wypowiedzi, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z Rozdziału 1.

Rozdział 2a

Słownictwo - wyrażenia z czasownikiem get

Gramatyka - czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous;

Rozdział 2b

Słownictwo - czyn społeczny:

Gramatyka - strona bierna:

wyrażanie i uzasadnianie opinii, opowiadanie o doświadczeniu, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, udzielanie rad

Rozdział 2c

Słownictwo-- wyrażenia dotyczące skarg i zażaleń, powody skarg.

Gramatyka- przymiotniki z końcówką -ed i -ing oraz wyjątki.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna:

- przygotowanie studentów do komunikacji językowej

Metoda podająca:

-wyjaśnienie, mini-wykład, pogadanka

Metoda problemowa:

- burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, wykład problemowy

Metoda praktyczna:

- ćwiczenia przedmiotowe

Multimedialne techniki nauczania:

- ćwiczenia na platformie e-learningowej

Praca w grupach lub parach na osobnych kanałach na platformie Teams (w przypadku nauki zdalnej)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- testy cząstkowe

- testy zaliczeniowe

- ukończenie wskazanych kursów na platformie e-learning APS z wynikiem minimum 60%

- wypowiedzi pisemne (praca domowa, karty pracy)- w terminie

-ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć)

Uwagi:

gr. lektoratowa z j. ang. I ZZ/LO, I ZZ/PE, I ZM/PW- mgr D. Trefoń-Bykowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)